Svinenoter: Seges inviterer til So-seminar 2020

Seges Svineproduktion inviterer til So-seminar tirsdag den 17. marts i Messe C i Fredericia.

Dagens program giver mulighed for en opdatering med den nyeste viden. Blandt andet inden for emner som: produktion i højkonjunktur, so- og pattegrisedødelighed, holdbare avlsdyr, fosterudvikling, optimal fodring, strømlinede holdstørrelser og konstruktivt brug af Danish.

Seminaret omfatter også et helt spor på engelsk, så deltagere kan roligt tage deres udenlandske kollega med.

Find hele programmet og information omkring pris og tilmelding via svineproduktion.dk.

Leverdrejning som årsag til sodødelighed

Fra april 2018 til juni 2019 er der i et studie fra Aarhus Universitet undersøgt årsager til sodødelighed i farestalden i 10 besætninger. I alt var der 126 døde søer i perioden, hvoraf de 53 søer blev obduceret på laboratoriet i Kjellerup.

Ifølge svinedyrlæge Sanne C. Leth, Porcus, var hovedparten af de 126 søer unge (1.-3. læg), og der var døde søer igennem hele farestaldsperioden; både inden faring, umiddelbart efter faring, midt i og til slut i laktationen, dog med en lille overrepræsentation de første fem dage efter faring, hvor 25 procent af søerne døde. Overraskende var det, at hele 13 procent af dem var døde inden faring.

Ud af de 53 obducerede søer havde hele 22 af dem (svarende til 42 procent) leverdrejning. Hvilket vil sige, at den ene leverlap drejer om sin egen akse og lukker af for blodcirkulationen som medfører en vækst af bakterier i vævet.

Herefter dør søerne af chok på grund af bakterierne og cirkulationsforstyrrelser.

- I Porcus har vi også bemærket en del leverdrejninger, når vi obducerer søer, og hvis vi kan finde en løsning på leverdrejninger, så vil vi kunne sænke dødeligheden markant.

- Desværre er der ikke meget viden om denne problemstilling, men et bud er, at årsagen er genetik, eller måske er årsagen, at vi nu fodrer søerne med høj-protein-blandinger, som kan give vækst af levervævet, hvilket kan give denne drejning, når leveren simpelthen bliver for stor.

- Der skal yderligere undersøgelser til, lyder det fra Sanne C. Leth i en meddelelse på Porcus’ hjemmeside.

Konsulent: Sæt turbo på dine slagtesvin

De aktuelle, høje afregningspriser på slagtesvin åbner nye muligheder for at optimere produktionen og øge dækningsbidraget.

Dette skyldes, at priserne på foder ligger fordelagtigt lavt i forhold til prisen på grisen! Bytteforholdet mellem kødprisen og prisen på foder er historisk højt. Det skal vi have med i vores overvejelser, når vi sammensætter foder til slagtesvinene.

Ordene kommer fra Cecilie Willumsen Boel, der er produktkonsulent hos Nutrimin.

- Vi vil gerne skubbe til foderudnyttelsen og tilvæksten, og det kan vi ved at gå op i protein- og aminosyretildelingen. Derfor anbefaler vi at hoppe et trin op i normen for protein og aminosyrer, meddeler hun i et nyhedsbrev fra Nutrimin.

I takt med de lave priser på sojaskrå, vil dette, ifølge Seges, typisk øge dækningsbidraget med 1-3 kroner pr. slagtesvin.

- Vi vurderer i øvrigt, at gevinsten vil være større, hvis vi holder samme antal stalddage og dermed får en øget slagtevægt på 1-2 kilo. Der vil dermed typisk være en samlet gevinst på 10-14 kroner i DB pr. slagtesvin, lyder det fra produktkonsulenten.

 

Læs også