bannerPos

Staldsystemer med lav fordampning til løse søer

Med projektet Sowemis skal der udvikles et nyt stald- og gyllesystem med farestier til løsgående, diegivende søer, der har væsentlig lavere fordampning af både ammoniak, metan og lugt end de kendte staldsystemer. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
10-12-2019 08:27

GUDP-projektet Sowemis vil udvikle et stald- og gyllesystem til løsgående, diegivende søer med høj dyrevelfærd og lav fordampning af ammoniak, metan og lugt.

Danmark skal ifølge EU’s NEC-direktiv reducere udledningen af ammoniak med 24 procent, og for at nå målet er det blandt andet nødvendigt at reducere ammoniakfordampningen fra stalde.

Det GUDP-støttede projekt Sowemis vil tage udfordringen op og udvikle et nyt stald- og gyllesystem med farestier til løsgående, diegivende søer, der har væsentlig lavere fordampning af både ammoniak, metan og lugt end de kendte staldsystemer. Samtidig vil det nye system sikre høj dyrevelfærd for søerne og bedre indeklima for medarbejderne i stalden.

Projektet vil desuden skabe ny viden om, hvordan designet af farestier og gyllekummerne under dem påvirker fordampningen og om, hvilke materialer man skal bruge for at sikre, at gødningen ikke klæber til overfladerne.

Mere staldplads øger udledningen

For at øge dyrevelfærden har flere svineproducenter ændret deres stalde, så diegivende søer er løsgående. Søerne nyder godt af større bevægelsesfrihed, men den øgede plads betyder samtidig større fordampning af ammoniak.

- Udfordringen er, at jo mere plads søerne får, jo større er overfladen på gyllen under stierne, og dermed også den overflade, ammoniakken kan fordampe fra, forklarer projektleder for Sowemis seniorrådgiver Michael Jørgen Hansen fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet.

Projektet Sowemis vil derfor udvikle et stisystem med delvist fast gulv. Stierne skal udformes, så søerne bliver motiverede for kun at besørge, hvor der er spalter, og under spaltegulvet skal gyllekummen have en meget lille overflade og punktudsugning. Punktudsugningen vil opsamle størstedelen af fordampningen fra stalden og dermed forbedre indeklimaet markant.

- Det nye stald- og gyllesystem bliver ikke alene til gavn for miljøet og for dyrevelfærden. Det vil også være til gavn for de mennesker, som arbejder i stalden, fordi der blandt andet vil være mindre ammoniak i staldluften, siger Michael Jørgen Hansen fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet.

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrations-program GUDP støtter udviklingsarbejdet i Sowemis med 6,5 millioner kroner. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet – Institut for Ingeniørvidenskab, Space Systems ApS, Jyden Bur A/S og Seges Svineproduktion (Landbrug & Fødevarer).

cab

- Vi har stadig 18 procent vand i hveden enkelte steder

Hveden er stadig umoden i enkelte pletter rundt i marken, men ellers er høsten godt i hus hos Torben Kuhr nær Gjern i det midtjyske. Han vurderer, at udbytterne er tilfredsstillende, men ikke over middel.

Prognose: 1,6 millioner flere producerede svin i år

Landbrug & Fødevarer forventer i en spritny prognose, at antallet af producerede svin i år vil stige med 1,6 millioner stk. i forhold til 2019.

Test af maskiner skal forbedre høsten af græs til fremstilling af protein

En vellykket test af to forskellige høstteknikker skal nu give input til udvikling af den mest optimale metode at høste græs på, når det skal bruges til at fremstille protein til foderstof.

Det er op ad bakke med de frivillige BNBO-aftaler

Det kniber – som mange nok havde ventet – med at nå til enighed mellem landbrug og kommuner om, hvad »fuld erstatning« er, når det kommer til pesticidfri drift i BNBO. Østjysk kommune har nu sendt opgivende brev til miljøminister. Et brev formand for Odder-Skanderborg Landboforening, Jens Gammelgaard, også har skrevet under på.

Dyrenes Beskyttelse er bekymret for varme dyretransporter

Dyrenes Beskyttelse langer igen ud efter eksportører af smågrise. Grisene lider i varmen under transporterne ned gennem Europa, lyder det. Brancheorganisation: Vi har ingen interesse i at levere lidende dyr til kunderne.

Syre er et nødvendigt våben mod fremtidens tarmbetændelser

Skæringsdagen for fravænning uden medicinsk zink i foderet nærmer sig med hastige skridt, og der er udsigt til en af de større udfordringer i branchen. Forberedelsen til fremadrettet forebyggelse og håndtering af fravænningsdiarré er derfor højaktuel. To af branchens rådgivere betragter syre som et hjælpestof, der med sikkerhed vil indgå som en del af løsningen.
Side 1 af 1896 (37908 artikler)Prev1234567189418951896Next