bannerPos

Tican vil have fastende grise

Redaktionen

06-09-2019 15:37

Hos Thisted-slagteriet Tican er man nu ude med en bestemt opfordring til sine slagtesvineleverandører om at levere fastende grisen til slagtelinjerne.

- Vi har på det seneste desværre oplevet for mange leverede grise med fyldte maver på slagtegangen. Det er spild af foder, og det giver bøvl ved slagtning og påfører slagteriet store omkostninger.

Slagteriet minder om, at fyldte maver giver problemer, tab af slagtetid og kassation af kød. Fyldte maver giver også risiko for, at tarm eller mave brister i forbindelse med slagtningen.

- Det betyder, at slagtekroppe bliver forurenet med maveindhold. Når det sker, skal grisene gennem efterkontrol, og der vil ske afskæring af de kontaminerede områder med et direkte tab for slagteriet til følge. Vi henstiller derfor til, at alle efterlever kravet i Danish-produktstandard om, at slagtesvin skal faste minimum 5 timer før afhentning og minimum 12 timer forud for slagtning.

Som leverandør kan der være en skilling at spare ved at sørge for, at grisenes maver ikke er fyldt med foder ved levering. Hvis der spares 1-2 kg foder pr. gris på den konto, er der nemt 2-3 kr. sparet pr. gris, pointerer Tican.  

Gem sæsonens fosfortilførsel til foråret

DAP har for alvor fundet vej til landets bedrifter, hvor den kvælstofholdige NP-gødning anvendes flittigt – ikke mindst i forbindelse med den højaktuelle efterårsgødskning af vintersædsmarkerne. Men der er god grund til at anvende DAP med omtanke – ellers kan det mærkes på pengepungen og potentielt set også udbyttet.

Peder Philipp stopper i Danish Crown Beef

Efter næsten tre årtier som bestyrelsesmedlem og over 20 år som formand for Danish Crown Beef har Peder Philipp valgt ikke at genopstille, når der er valg senere på året, oplyser Danish Crown.

Firmaer afholder »drop-in« maskindemonstrationer

Så er der mulighed for at afprøve den nye Fendt Vario 942 eller en Fendt Vario 724 i marken, samt se om Dal-Bo’s TriMax udfører et godt stykke arbejde i stubmarkerne.

Vinterklargøring af græsmarken

God overvintring af græsmarken afhænger både af vinteren og korrekt pleje i efteråret for at sikre en robust mark med potentielt højt udbytte til næste års græshøst.

Forbruget af zink er på rette vej

Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

Fire nye traktorer fra John Deere

John Deere har udviklet fire helt nye traktorer i 6M-serien med højere niveauer af komfort, ydeevne, manøvredygtighed og udsyn.
Side 1 af 1634 (32669 artikler)Prev1234567163216331634Next