En status på miljøets sagsbehandling

SvineRådgivningens Team Miljø meddeler i deres seneste nyhedsbrev, at de arbejder videre i uændret tempo fra deres hjemmekontorer under coronakrisen.

- Vi har været i løbende kontakt med vores relevante samarbejdskommuner og fælles for kommunernes landbrugsafdelinger er, at alle medarbejdere pt. arbejder hjemmefra. Det vil også sige, at tilsynsbesøg på landbrugsejendomme indtil videre indstilles, lyder det fra rådgiverne.

Sagsbehandling af revurderinger, tilladelser og miljøgodkendelser fortsætter uændret i det omfang, det er muligt at løse opgaverne fra hjemmearbejdspladser og via telefonmøder.

Ifølge SvineRådgivningen oplyser flere kommuner, at deres udvalg for nuværende ikke afholder udvalgsmøder. Derfor kan der opleves ventetid på sager med en problemstilling, der kræver politisk behandling.

- Har du brug for Miljøvagten i din kommune, meldes der at disse er i uændret bemanding og drift.

 

Smittebeskyttelsesregler hjælper i tiden med Covid-19

Efter opfordring fra FVST og Den danske Dyrlægeforening laver vores dyrlæger besøg næsten som sædvanligt, så I ikke kommer til at mangle hverken rådgivning, attester eller medicin. Det meddeler Vet-Team i deres seneste nyhedsbrev.

Her påpeger dyrlægerne endvidere, at de naturligvis regner med, at alle udviser forsigtighed og følger myndighedernes anbefalinger.

- Vi er »heldigvis« godt hjulpet med det arbejde, der er lavet i forvejen mht. MRSA og smittebeskyttelse, og disse regler er endnu vigtigere nu:

Grundig håndvask og desinfektion, både inden besætningen betrædes og inden besætningen forlades igen.

De vejledninger og bemærkninger der tidligere er sendt ud, om at Vet-Team selvfølgelig ikke møder til besætningsbesøg ved formodet sygdom, og at dyrlægerne også forventer, at man ude i besætningerne sørger for, at dyrlægerne ikke kommer i kontakt med syge medarbejdere, gælder stadigvæk.

I besætninger med mange ansatte foreslår Vet-Team, at besætningsdyrlægen tager turen i besætningen med en enkel person, som så skal stå for formidling til resten af personale, bistået af vores rapportering.

Opfordringen fra myndighederne er at fortsætte den daglige drift, så syge og tilskadekomne dyr kan behandles, og sundheden i husdyrbesætninger opretholdes.

 

LVK: Pas på med hydratkalken

Med års mellemrum ses der skader på svin som følge af forkert brug af hydratkalk.

Hydratkalk er en base (høj pH) med desinficerende egenskaber overfor virus og bakterier, og hydratkalk er stærkt ætsende for hud, øjne, slimhinder og kan give langsomt helende sår.

LVK fraråder i deres seneste nyhedsbrev, at tørt hydratkalk strøs ud i stibunden og efterfølgende gennemvædes, da der somme tider er »klumper« der er svære at få gennemvædet ordentligt.

- Hvis der anvendes hydratkalk, anbefaler vi at det først opløses i vand (1,5 kilo pr. 10 liter vand) som udlægges i stibunden, hvorefter opløsningen skal have tid til at tørre helt op, før der indsættes grise (normalt 1 til 2 døgn).

 

Rådgiver: Dårlig vask kan give dårlig start

- Det er vigtigt ved vask, at man bruger den tid, som er nødvendig på at vaske farestierne 100 procent rene.

Opfordringen kommer fra svinekonsulent Nicklas Jepsen, Velas, der i nyhedsbrevet »Trynekontakten« anbefaler, at man er to personer til at vaske, så man kan skiftes til at vaske efter hinanden.

- Søer som kommer i farestier, hvor krybberne ikke er 100 procent rene, får simpelthen en dårlig start. Det giver udfordringer med dødfødte, flere tilfælde at farefeber, og flere søer som går i stå med at malke. Krybberne skal være 100 procent rene og tomme for vand, når en ny so sættes ind, påpeger konsulenten, der opfordrer til at stille sig selv spørgsmålet: - Vil jeg drikke det her?

 

 

 

Læs også