Fortsat stærkt bytteforhold for svineproducenter

Siden begyndelsen af 2019 er bytteforholdet mellem svin og foder blevet mere og mere fordelagtigt for svineproducenterne, konstaterer Danmarks Statistik på sin hjemmeside.

I maj 2019 var prisen på svin således 6,9 gange højere end på svinefoder. I maj i år var svin næsten otte gange mere værd end svinefoder. I perioden 2000-2019 har bytteforholdet i gennemsnit ligget på under syv.

- Når bytteforholdet for svineproducenter stiger voldsomt, skyldes det meget ofte sygdomsudbrud blandt dyr uden for Danmark. Siden årtusindeskiftet er bytteforholdet for danske svineproducenter mindst fem gange steget voldsomt på et tidspunkt, hvor der samtidig var udbrudt sygdom andre steder i verden, skriver Danmarks Statistik.

- Sammenfaldet er konsistent. Aktuelt har sygdomsudbrud af afrikansk svinepest spredt sig, men i tidligere år var der også sammenfald med godt bytteforhold for svin og udbrud af mund- og klovsyge, kogalskab i form af BSE og fugleinfluenza, siger Henrik Bolding Pedersen, der er chefkonsulent i Danmarks Statistik.

- Selvom afregningsprisen på svin de seneste måneder er faldet på grund af Covid-19-udbruddet, så kan fortjenesten pr. svin med det nuværende bytteforhold blive rekordhøj i 2020, tilføjer han.

Løber fra andre priser

De stigende svinepriser står i kontrast til prisudviklingen på både okse- og kyllingekød. I 2019 har prisen på begge dele ligget næsten fladt, mens den er steget voldsom på svin.

- Prisudviklingen for okse- og kyllingekød understreger, at de stigende svinepriser skyldes nogle særlige begivenheder relateret til svin, men med dyrt svinekød kan forventes en vis afsmittende effekt på okse- og kyllingekød, siger Henrik Bolding Pedersen. Det er dog endnu ikke sket i denne omgang. 

mip

Læs også