bannerPos

Fremtidens stald har digital overvågning

Seges Svineproduktion har sammen med partnere fra andre europæiske lande undersøgt, hvordan europæisk svineproduktion kan bruge sensorer i stalden. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
18-11-2020 20:00

Sensorer kan i fremtiden hjælpe svineproducenter med at have øjne i stalden 24 timer i døgnet. I projektet PigSys har forskere fra seks EU-lande samarbejdet om indsamling og brug af data fra sensorer i svinestalde. Det oplyser Svineproduktion.dk.

Sammen med en række partnere fra andre europæiske lande har Seges Svineproduktion undersøgt, hvordan europæisk griseproduktion kan bruge sensorer i stalden. For der er guld i data, hvis man bruger det rigtigt. Og netop den rigtige brug og kobling af data fra forskellige sensorer har været i fokus i den danske del af projektet.

- En del af det at fremtidssikre dansk griseproduktion er at bruge sensorer i staldene. I vores netop afsluttede arbejde har målet været at få mere viden inden for området, så vi på sigt kan bruge automatiseret overvågning som en slags digital hjælper i stalden 24 timer i døgnet. Det kan nemlig hjælpe griseproducenten med at reagere hurtigt, hvis noget ændrer sig, siger Katarina Nielsen Dominiak, konsulent, ph.d., Seges Svineproduktion, til Svineproduktion.dk.

Hun har været projektleder på den danske del af PigSys. Her er der blevet indsamlet data fra en lang række sensorer i en besætning.

- Vi har haft fokus på klimaet i grisenes nærmiljø, temperatur, vand og foder, så vi forhåbentlig opnår bedst mulig produktivitet. Og så har vi sensorer, som måler, om grisenes tilvækst udvikler sig, som de skal, siger Finn Udesen, chefkonsulent i Seges.

I projektet kobles data for vand- og foderforbrug, temperatur og vægtestimater.

Automatisk udvejning

Fra tidligere afprøvninger ved vi, at man kan aflæse, hvordan grisene har det ved at se på blandt andet vandforbrug og hvordan de æder. En af de nye ting i PigSys er, at man også har koblet indsamling af data om tilvækst på.

- Alle grisene i forsøgsstierne har fået et øremærke med en radiosender. Hver gang, grisen drikker, bliver den registreret, og et kamera i loftet giver et vægtestimat for den enkelte gris. På den måde kan vi løbende følge grisenes tilvækst, og landmanden kan sætte ind, hvis der sker udsving, siger Katarina Nielsen Dominiak.

Mere viden

Netop det at bruge automatiske vægtestimater kombineret med data fra andre sensorer har været en fordel i afprøvningsbesætningen.

- Seges har været gode til at sende foreløbige data på enkeltdyrsvejning til os, når der var udsving. Det har givet os mere viden om, hvordan grisene performer gennem vækstforløbet. Blandt andet har vi set udsving omkring foderskifte og har kunnet arbejde videre med optimering, siger Anders Leegaard Riis, adm. direktør hos FM Pork, der er den ene af de besætninger, hvor PigSys har kørt.

Hør mere i videoen på Svineproduktion.dk, hvor Finn Udesen, Katarina Nielsen Dominiak og Anders Leegaard Riis fortæller yderligere om projektet med sensorer i slagtesvinestalden.

cab

 

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.

OPEC-forhandlinger kan ramme olieprisen

Grundlaget for OPEC-landenes produktion fra januar 2021 lægges over de næste dage, vurderer chefstrateg i Nykredit.

Intelligente kameraer skal sikre GPS’er

På Smedshauge ved Lemvig er maskinhuset blevet udstyret med fire intelligente kameraer, der skal sikre mod ubudne gæster.

Wermelin vil rydde op i Miljøstyrelsen

En redegørelse om drikkevandsdispensationer fra Miljøstyrelsen udløser skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin. Styrelsen har i mange år forvaltet drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

Ukendskab til loven fritager ikke statsministeren for ansvaret

Ukendskab til (grund)loven fritager selvfølgelig ikke regeringen og statsministeren for at bære ansvaret for en ordre, der eksekveres med militærets og politiets assistance.

Minivådområder giver signalforvirring

Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Generelt sprøjteforbud i BNBO vil kræve ny lovgivning

Mens der bliver forhandlet BNBO-aftaler, er det vigtigt, at det kommer frem, at regeringen lige nu mangler lovhjemmel til at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO, lyder det fra advokat Hans Sønderby, der repræsenterer Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse. Et eventuelt generelt forbud kan komme på tale fra 2023.

Mere hvede fra USA

De lukrative afregningspriser for hvede får amerikanske landmænd til at så mere hvede end normalt. Selvom udbuddet med hvede kan gå op i 2021, så følger efterspørgslen med, og derfor ser jeg det ikke som helt usandsynligt, at vi skal se hvedeprisen søge tilbage mod de topniveauer, der senest gjorde sig gældende tilbage i 2012.
Side 1 af 1984 (39671 artikler)Prev1234567198219831984Next