Fremtidens stald har digital overvågning

Sensorer kan i fremtiden hjælpe svineproducenter med at have øjne i stalden 24 timer i døgnet. I projektet PigSys har forskere fra seks EU-lande samarbejdet om indsamling og brug af data fra sensorer i svinestalde. Det oplyser Svineproduktion.dk.

Sammen med en række partnere fra andre europæiske lande har Seges Svineproduktion undersøgt, hvordan europæisk griseproduktion kan bruge sensorer i stalden. For der er guld i data, hvis man bruger det rigtigt. Og netop den rigtige brug og kobling af data fra forskellige sensorer har været i fokus i den danske del af projektet.

- En del af det at fremtidssikre dansk griseproduktion er at bruge sensorer i staldene. I vores netop afsluttede arbejde har målet været at få mere viden inden for området, så vi på sigt kan bruge automatiseret overvågning som en slags digital hjælper i stalden 24 timer i døgnet. Det kan nemlig hjælpe griseproducenten med at reagere hurtigt, hvis noget ændrer sig, siger Katarina Nielsen Dominiak, konsulent, ph.d., Seges Svineproduktion, til Svineproduktion.dk.

Hun har været projektleder på den danske del af PigSys. Her er der blevet indsamlet data fra en lang række sensorer i en besætning.

- Vi har haft fokus på klimaet i grisenes nærmiljø, temperatur, vand og foder, så vi forhåbentlig opnår bedst mulig produktivitet. Og så har vi sensorer, som måler, om grisenes tilvækst udvikler sig, som de skal, siger Finn Udesen, chefkonsulent i Seges.

I projektet kobles data for vand- og foderforbrug, temperatur og vægtestimater.

Automatisk udvejning

Fra tidligere afprøvninger ved vi, at man kan aflæse, hvordan grisene har det ved at se på blandt andet vandforbrug og hvordan de æder. En af de nye ting i PigSys er, at man også har koblet indsamling af data om tilvækst på.

- Alle grisene i forsøgsstierne har fået et øremærke med en radiosender. Hver gang, grisen drikker, bliver den registreret, og et kamera i loftet giver et vægtestimat for den enkelte gris. På den måde kan vi løbende følge grisenes tilvækst, og landmanden kan sætte ind, hvis der sker udsving, siger Katarina Nielsen Dominiak.

Mere viden

Netop det at bruge automatiske vægtestimater kombineret med data fra andre sensorer har været en fordel i afprøvningsbesætningen.

- Seges har været gode til at sende foreløbige data på enkeltdyrsvejning til os, når der var udsving. Det har givet os mere viden om, hvordan grisene performer gennem vækstforløbet. Blandt andet har vi set udsving omkring foderskifte og har kunnet arbejde videre med optimering, siger Anders Leegaard Riis, adm. direktør hos FM Pork, der er den ene af de besætninger, hvor PigSys har kørt.

Hør mere i videoen på Svineproduktion.dk, hvor Finn Udesen, Katarina Nielsen Dominiak og Anders Leegaard Riis fortæller yderligere om projektet med sensorer i slagtesvinestalden.

cab

 

Læs også