Opdel grisene efter alder fremfor vægt

Et nyligt afsluttet ph.d.-projekt viser, at pattegrise helt ned til tre dages.alderen rammes af influenza. Den mest effektive måde at undgå sygdomme i farestalden er at opdele grisene efter alder i stedet for vægt.

Influenza er en virussygdom, som af og til giver udfordringer i de danske svinebesætninger. Ud over managementtiltag for at mindske smittespredningen vælger en del at vaccinere mod influenza. Men der er meget lidt viden om influenzas smittespredning inden for besætningen og en mangel på studier, der undersøger vaccinationseffekten under naturlige forhold.

Influenza kan betyde en nedsat tilvækst for pattegrisene samt de kendte symptomer som nys, host og næseflåd.

En ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet, der bygger på fire studier udført ude i besætninger, har samtidig vist at sygdommen kan smitte tre dage gamle pattegrise, selvom de modtager antistoffer, der er i råmælken fra soen. Projektet har varet i tre år, hvor formålet var at kortlægge influenzaens smittespredning inden for en besætning.

Sektionér efter alder

Chefforsker og specialdyrlæge ved Seges Svineproduktion Charlotte Sonne har været medvejleder på projektet. Det er især en anbefaling fra projektet, som hun mener er værd at følge for at undgå influenza hos pattegrise og klimagrise:

- Når det kommer til sektioneret drift, er det vigtigt ikke at blande forskellige aldersgrupper i sektionerne, som det ofte sker når man sektionere dem efter vægt. Grisene skal altså grupperes aldersmæssigt, når de fravænnes, for at undgå smittespredning i stien, lyder hendes vurdering.

Det er samtidig en mere effektiv måde at holde smitten nede på i forhold til vaccination af grisene:

- Man kan desværre ikke redde en forkert sektionering af grise ved at vaccinere mod Influenza. Det er i bund og grund bedst at lade dem være i samme sektion som deres jævnaldrende for at mindske forekomsten af influenzasmittede, siger Charlotte Sonne.

Personalet smitter også

Det er dog ikke kun grisene, der smitter hinanden. Mennesker kan også smitte grisene med influenza. Derfor er det også vigtigt at få personalet vaccineret mod influenza.

- Her er det bedste råd at få vaccineret dine ansatte og lade dem blive væk fra stalden, hvis de er syge. Det samme gælder for alle andre, der kommer i stalden, fortæller Charlotte Sonne.

Der er derudover forskellige andre procedurer, der kan tages i brug for at undgå spredning af influenza. Blandt andet ved ikke at tilbageføre grisene, minimere kuldudjævning og undgå brug af sygestier i separate sygesektioner, da det er svært at få grisene tilbage til ugeholdet.

Læs mere om resultaterne fra ph.d.-projektet i notat nummer 2009 via svineproduktion.dk

cab

Håndtering af influenza

På baggrund af KU’s nyligt afsluttede ph.d.-projekt kan der gives følgende råd til håndtering af influenza i sobesætninger:

● Karantæneforhold for polte er vigtige for at undgå introduktion af nye influenzavirus i besætningen

● Vaccination af polte inden de introduceres i so-holdet er vigtig for at mindske tilstedeværelsen af naive dyr, der bidrager til smittespredningen i besætningen

● Masse-so-vaccination stimulerer dannelsen af influenzaantistoffer og kan forsinke smittetidspunktet samt reducere virusudskillelsen hos pattegrisene ved optagelse af råmælk

Anbefalinger til management-procedurer:

● Sektionering mellem aldersgrupper

● Grise bør grupperes efter alder og ikke vægt

● Ingen tilbageførsel af grise i systemet

● Alt ind/alt ud ved fravænning

● Minimér kuldudjævning

● Undgå brug af sygestier i separate sygesektioner, fordi det er svært at få grisene tilbage til ugeholdet

● Håndvask/desinfektion/skift af støvler mellem håndtering af ugehold

● Ingen personale med influenzasymptomer i besætningen

● Influenzavaccination til personalet

Kilde: www. svineproduktion.dk

Influenzasymptomer

De væsentligste symptomer:

● Høj feber med 41-41,5 °C

● Nysen

● Hoste og hosteanfald

● I komplicerede tilfælde lungebetændelse

● Mistanken om influenza styrkes, når lidelsen opstår pludseligt og udbredes hurtigt i besætningen

Yderligere symptomer er:

● Manglende ædelyst

● Dyrene klumper sig sammen og bevæger sig nødigt

● Anstrengt vejrtrækning med en øget hastighed og tydelig brug af bugmuskulaturen

● Øget tåreflåd

● Flåd fra næsen

● Muskelsvaghed og generel ømhed er ikke ualmindeligt

● Tydeligt vægttab efter de tre til seks dage, som sygdommen typisk varer, hos det enkelte dyr

● Hvis besætningen er kronisk inficeret, kan det sagtens forekomme, at grisene ikke viser symptomer eller kun udviser nogle af disse symptomer og i varierende grad over året

I soholdet ses symptomer der sandsynligvis alene er afledt af den høje feber. Symptomerne kan være:

● Omløbninger, regelmæssige såvel som uregelmæssige

● Aborter

● Dødfødte eller svagfødte grise

● Små kuld

Kilde: www.svineproduktion.dk

Influenza – akut eller kronisk

Influenza hos grise kan præsentere sig på to måder i besætningen:

Akut forløb:

Her ses sygdommen som en akut luftvejslidelse, der angriber nærmest alle dyr i løbet af få dage

Det kan tage et par uger, før smitten er ude af besætningen igen. Dog kan dette akutte forløb udvikle sig til, at besætningen forbliver smittet og får en kronisk forekomst af influenza

Kronisk forløb:

Virus cirkulerer konstant i besætningen og kan findes hele året rundt

Virus giver anledning til lette respiratoriske symptomer, og der kan med jævne mellemrum ses mere akutte symptomer på luftvejslidelse i forbindelse med at grisene stresses af f.eks. andre sygdomme, temperaturudsving mm.

Kilde: www.svineproduktion.dk

 

Læs også