Ny lov rammer både husdyr og kæledyr

En ny forordning fra EU omkring begrænsning af bruget af antibiotika til dyr, rammer ikke kun landbrugets produktions- og husdyr. Også kæledyr rammes, frygter dyrlægerne.

Ikke bare landbrugsdyr men også andre husdyr og kæledyr som eksempelvis heste, rammes af de nye regler. Arkivfoto

Hidtil har Danmark og myndigheder og politikere hér, sat grænserne omkring bruget an antibiotika i behandlingen af dyr.

For mens det hidtil har været den enkelte dyrlæge, der har udskrevet og vurderet mængde af det pågældende præparat – inden for de danske regler, lægger EU op til, at den enkelte dyrlæge skal følge anvisningen på indlægssedlen fra producenten på hvert enkelt præparat.

Og det vil formentlig betyde, at mens antibiotikaforbruget til dyr dermed ventes at kunne falde i lande, der bruger store mængder antibiotika – eksempelvis i Sydeuropa – ja, så vil forbruget af antibiotika i Danmark blive sat op – og den mangeårige indsat for at nedbringe forbruget hér sættes over styr.

Kritik og protester

Den nye EU-forordning trådte i kraft i slutningen af januar, og har afstedkommet protester og kritik fra både dyrlæger, landmænd og ejere af kæledyr.

Også på Christiansborg er sagen kommet på dagsordenen, hvor blandt andre minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, (S), til flere medier har udtalt, at han mener det lyder som en uhensigtsmæssig EU-forordning.

Han har indtil videre bedt Fødevarestyrelsen om at se på sagen, men understreger samtidig, at det er afgørende vigtigt, at man i Danmark holder antibiotikaforbruget nede.

Læs også