Husk grænsen på 20 hektar for skovejendomme

Skovejer Hans Poulsen fra Sydsjælland kendte ikke til minimumsgrænsen på 20 hektar for skovejendomme, da han solgte jord fra sin ejendom. Vær opmærksom, inden du sælger store jordarealer, råder skovfoged fra Skovdyrkerne.

Tyve hektar.

Det er minimumsgrænsen, hvis en ejendom skal skifte status fra landbrugsejendom til skovejendom.

Den grænse kendte skovejer Hans Poulsen ikke, da han for et års tid siden frasolgte 34,4 hektar jord fra sin ejendom ved Mern på Sydsjælland.

Han har nu fjorten hektar tilbage på ejendommen.

- Det ærgrer mig lidt. Nu her bagefter har jeg fundet ud af, at ejendommen ikke kan kategoriseres som en skovejendom, siger Hans Poulsen.

Skovejendomme er frit omsættelige

Skovdyrkernes skovfoged Jens Rasmussen opfordrer skovejere, der går i salgstanker, om at huske på de tyve hektar.

- Er ejendomsarealet under tyve hektar, kan vi ikke få ejendomme kategoriseret som skovejendomme. De bliver kategoriseret som landbrugsejendomme, siger han.

- Det er der flere ulemper ved. For det første er der bopælspligt, og for det andet er ejendommen ikke frit omsættelig, forklarer skovfogeden.

Han nævner flere fordele ved status som skovejendom.

- Landbrugspligt og bopælspligt ophæves. Ejendommen kan benyttes som fritidsbolig, sommerhus, flexbolig eller lignende, siger Jens Rasmussen.

- Der er ingen begrænsninger på køberne til skovejendomme. De kan for eksempel ejes af et selskab eller af udlandsdanskere, siger han.

Nye kategoriseringer

De nye ejendomskategoriseringer, som Vurderingsstyrelsen ruller ud i år, bekymrer også skovejer Hans Poulsen en smule.

- Altså, jeg risikerer jo at rende ind i et gevaldigt løft i skattebetaling, hvis jeg bliver omkategoriseret til privatbolig, siger han.

Fordele og ulemper

Skovfoged Jens Rasmussen gør opmærksom på, at der både kan være fordele og ulemper ved at blive omkategoriseret.

- Hvis man frasælger meget jord, sådan at ejendommens areal kommer under femten hektar, risikerer man at lande i den nye privatbolig-kategori.

- Hvis det sker, vil det betyde højere løbende skattebetalinger, lyder det fra Jens Rasmussen.

Skattefri friværdi

Omvendt kan privatbolig-kategorien i nogle tilfælde være en fordel.

Som privatbolig vil en eventuel friværdi være helt skattefri.

Er ejendommen derimod kategoriseret som landbrugsejendom eller skovejendom, skal der betales avancebeskatning ved salg, oplyser han.

Husk at søge rådgivning

Skovejer Hans Poulsen ser nu tiden an, men han står ved sin salgsbeslutning. Set i bagklogskabens klare lys, ville han ønske, at han havde søgt mere rådgivning, inden han solgte jorden.

- Jeg tog beslutningen selv. Landinspektøren, som udførte opgaven, gjorde mig ikke opmærksom på grænsen ved de tyve hektar, siger Hans Poulsen.

Men skødet er skrevet, og han forventer ikke at rippe op i handlen.

Om ejendommen

Naturejendommen Viemose ligger ved Mern på Sydsjælland

Ejendommen ejes af Hans og Jonna Poulsen

Skovrejsning i 2001 og 2007 på samlet syv hektar – udført i samarbejde med Skovdyrkerne. Skoven består af eg og afdelinger med bøg, som er indblandet med lærk, spidsløn, fuglekirsebær med flere. Der er også plantet afdelinger med nåletræ

Samlet areal frem til 2023: 48,5 hektar

I 2023 blev der frasolgt 34,4 hektar landbrugsjord. Nu er det samlede areal på 14 hektar

Om landbrugspligt og landejendomme

Landbrugspligten kan ophæves på fredskovspligtige arealer over 20 hektar.

Reglen følger af landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 6 og 7. Det er en betingelse, at arealet er en selvstændig ejendom, og at der er eller vil blive pålagt fredskov på hele ejendommen.

Efter supplering eller udstykning skal der være tale om en sammenhængende fredskov på over 20 hektar.

Arealer med fredskov

Skovmyndigheden har været med til at fastsætte en nedre grænse på 20 hektar for fredskovsejendomme. Bestemmelsen administreres restriktivt.

20 hektar-grænsen fraviges derfor normalt ikke, fordi denne nedre arealgrænse skal fremme skovplantning og undgå at skabe små urentable driftsenheder.

Der gives ikke tilladelse til at ophæve landbrugspligten på en fredskovsejendom, der er under arealgrænsen på 20 hektar.

Parcelskov

Ved samling af parcelskov skal flere matrikler samles, og der skal være en plan for, hvordan der samles mindst 20 hektar. Arealgrænsen på 20 hektar fraviges normalt ikke af hensyn til at undgå at skabe små urentable driftsenheder. Bestemmelsen administreres restriktivt.

Som udgangspunkt vil vi kræve et skovareal på cirka halvdelen (cirka 10 hektar) af det, der normalt kræves for at ophæve landbrugspligten på arealer med fredskov.

Hvis det ikke er muligt at samle flere skovstykker, fordi der ikke er flere skovstykker til salg, skal du have en plan for køb af yderligere parcelskov, så parcelskovsejendommen på sigt kan blive på mindst 20 hektar. En sådan plan kan f.eks. bestå af forkøbsret på andre parceller i skoven.

Kilde: Landbrugsstyrelsen / Vejledning til lov om landbrugsejendomme

Læs også