Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Der kan f.eks. søges tilskud til optimering af ventilationsanlæg og udnyttelse af overskudsvarme fra husdyrproduktion.
Der kan f.eks. søges tilskud til optimering af ventilationsanlæg og udnyttelse af overskudsvarme fra husdyrproduktion.

Siden 1. oktober i år har der været muligt at søge tilskud fra Energistyrelsens erhvervspulje, der er målrettet energioptimering i privatejede virksomheder, herunder også landbrug.

I puljens første ansøgningsrunde modtog Energistyrelsen cirka 225 ansøgninger til de 145 millioner kroner, der blev tildelt i tilskud i 2020.

Ny ansøgningsrunde i 2021

Når den næste ansøgningsrunde åbner i starten af det nye år, gælder det ifølge Dansk Energirådgivning A/S om at være godt forberedt med sit planlagte energispareprojekt, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at modtage tilsagn om tilskud.

Ansøgningsrunden er nemlig kun åben i 14 dage, hvor tilskudsansøgeren eller dennes rådgiver skal nå at indsende startdokumentation på projektet. Herefter bliver pengene i puljen tildelt til de projekter, der går gennem ansøgningsrunden og den endelige dokumentation skal fremsendes til Energistyrelsen.

- Ansøgningsprocessen og kravene i den nye erhvervspulje adskiller sig på mange områder fra den tidligere energispareordning. Med kun 5 årlige ansøgningsrunder, som er åbne 14 dage ad gangen, skal virksomheder, der ønsker tilskud til deres projekter, være ude i god tid og undersøge tilskudsmulighederne, fortæller Rasmus Haahr, senior projektleder i Dansk Energirådgivning A/S.

Attraktivt for landbruget

Ifølge Rasmus Haahr byder erhvervspuljen på gode tilskudsmuligheder til en række energibesparende tiltag i landbruget. Han fremhæver bl.a., at landbrug, der i dag anvender fossile brændsler, har særlig gode muligheder for at få støtte til at konvertere til et mere bæredygtigt varmeanlæg.

Derudover kan der også søges tilskud til f.eks. optimering af ventilationsanlæg, udnyttelse af overskudsvarme fra husdyrproduktion og korntørringsanlæg med varmegenvinding samt udskiftning af foderanlæg.

- I forhold til den gamle energispareordning er der i mange tilfælde flere tilskudsøre at hente i den nye erhvervspulje. I den nye pulje er støtteloftet 7 øre pr. kWh – ganget med levetiden på projektet, hvilket typisk er tilsvarende cirka 50-70 øre pr. sparet kWh.

- Tilskuddet må udgøre mellem 30-50 procent af investeringen afhængig af virksomhedsstørrelse, siger Rasmus Haahr.

 

Læs også

Fokus på fodring af poltene er til gavn for hele soholdet
Der er effektfulde og besparende alternativer til den høje dosis af organiske syrer
Fokus på management og kvalitetsfoder skal sikre den gode fravænning
Svinerådgiver: Hvordan er din ESF-stald forsikret?
Fokus på hygiejnen i foderstrengen – også efter vask
Økonomien med og uden mælkeanlæg