Reducér energiforbruget på landbrugsejendomme

Reducer dit klimaaftryk – sænk CO2-udledningen: Selv om dagens klimamål først slår igennem i hhv. 2030 og 2050, er der allerede her i 2019 teknologisk gode muligheder for at reducere den mængde energi, man forbruger til sin landbrugsproduktion. Ofte er det små tiltag der skal til, for at forbruget kan sænkes.

ENERGIFORBRUG  Uanset om du har en landbrugsproduktion eller du bare bor på landet, er det værd at være opmærksom på, om dit energiforbrug er højere end det burde være.

Er det boligen det handler om, er det relativt nemt at finde sammenligningstal i forhold til boligens alder og klimaskærmsmæssige standard. Man kan f.eks. kigge på boligens energimærkning, hvis der er en sådan, den kan man finde på www.sparenergi.dk.

For specifik rådgivning omkring, hvordan man kan reducere boligens energiforbrug, kan man kontakte Byggeri & Teknik I/S.

I landbrugsproduktionen findes der også nøgletal for, hvor stort et normalt forbrug er. Det formuleres som  hhv. ”Forventeligt varmeforbrug, kWh” og ”Forventeligt elforbrug, kWh” og er som følger

  • Årsso med 30 kg´s grise - 340 kWh og 300 kWh
  • Årsso uden 30 kg´s grise – 90 kWh og 190 kWh
  • En slagtegris -    2 kWh og 11 kWh
  • En årsko – 680 kWh i forventligt elforbrug
  • En årsko, robot malkning – 770 kWh i forventeligt elforbrug

Hos Byggeri & Teknik I/S oplever vi ofte, at forbruget overstiger værdierne i tabel 1. Normalt skyldes det, at man ikke er klar over, hvor stort et energiforbrug der er normalt for ens bedrift. Og man er måske heller ikke skarp på, hvilke muligheder der er for at reducere forbruget.

Når vi analyserer en bedrifts energiforbrug, viser det sig, hvilke muligheder der er for at reducere forbruget. Vi kommer med forslag til, hvad der skal til for at reducere forbruget, med angivelse af besparelsespotentiale og investeringsniveau, så man har en konkret tilbagebetalingstid at forholde sig til for hvert spare tiltag.

Tre teknologier i svinebruget

I svineproduktionen er det især tre teknologier, hvor der kan spares energi

1. Ventilation. Udskift ventilatorer til nyeste generation. Overvej også udskiftning af styringen.

2. Belysning. Investering i LED belysning har en ret kort tilbagebetalingstid. Gå efter teknologi fra anerkendte leverandører, der har bevist sin duelighed i markedet. Vær meget opmærksom på reglerne omkring CE mærkning, hvis du ombygger bestående armaturer til LED

3. Varmeanlæg. Få gennemgået varmeanlægget og se, om der er nogle steder, hvor anlægget ikke performer optimalt. Ofte kan man ved hjælp af enkle komponenter som f.eks. strengreguleringsventiler få en meget bedre varmefordeling.

Energibesparelser i Kvæglandbruget

Her er det ud over LED belysning som ved svinestalde, især køl og varmtvandsproduktion det handler om. Ofte kan man få produceret sit varme vand billigere end man gør i forvejen ved at optimere på genindvindingen fra køleanlægget. Og hvad angår køl, bør der næsten altid være frikøling med brøndvand, inden man køler mælken færdig i tanken, enten med direkte køl eller med isvand.

 

 

Læs også