Indførte forbud mod pesticideimport: Fik voldsomme konsekvenser

I april 2021 blev der indført et forbud mod import og brug af pesticider og handelsgødning i østaten Sri Lanka. Og virkningerne af forbuddet var voldsomme, viser en ny rapport.

Regeringen i østaten Sri Lanka ville have, at landbruget skulle være økologisk i stedet for konventionelt. Så i april 2021 indførte regeringen voldsomme begrænsninger i importen af pesticider og handelsgødning, så landmændene i stedet skulle bruge økologiske virkemidler som for eksempel kompost. 

De politiske tiltag i østaten blev sat i værk som følge af blandt andet voldsomme klimaforandringer.

25 procent overvejede at stoppe

Men konsekvenserne af forbudene var voldsomme, ikke mindst økonomisk. Det bliver slået fast i en ny rapport fra markedsanalysevirksomheden Kynetec. Selskabet har interviewet 483 landmænd på øen, og de kunne fortælle, at udbytterne i gennemsnit faldt til under det halve. 

Ifølge rapporten havde landmændene 54 procent lavere udbytte, og 25 procent af deltagerne i undersøgelsen fortalte, at de havde indstillet deres landbrugsproduktion, hvis landets regering havde fortsat med forbuddene ind i 2021/22-sæsonen.

- Selv om de landmænd i Sri Lanka, der kunne producere afgrøder, kunne hente en højere pris på slutprodukterne, 45 procent stigning på grund af mangel på madvarer, var det ikke nok til at kompensere for den negative økonomiske effekt, der var på højere produktionsomkostninger og lavere udbytter, skriver Kynetec i sin rapport.

Udbyttefald på 95 procent

Af rapporten fremgår det, at de konventionelle pesticider, der var lovlige, steg i pris med op mod 67 procent.

Landbrug er en væsentlig sektor i Sri Lanka, for 30 procent af landets befolkning arbejder med fødevareproduktion. Det er især ris og te, der bliver produceret i landet, og til sammen udgør landbrug syv procent af det srilankanske bruttonationalprodukt.

Netop produktionen af ris og te blev voldsomt påvirket af de nye love. Ifølge rapporten faldt udbytterne for ris, te og majs med 95 procent, og manglen på planteværnsmidler betød, at 81 procent af de adspurgte oplevede større problemer med ukrudt, 77 procent havde problemer med svampesygdomme i planter, mens 73 procent oplevede større problemer med insekter i afgrøderne.

De økonomiske problemer ved lovene fik da også den konsekvens, at Sri Lankas regering i november 2021 droppede flere af lovene, og i stedet tillod import af kemi til de mest kritiske fødevarer, ikke mindst i forhold til eksport. 

Læs også