Biologer fik hård kritik under vandløbsdebat

Foreningen Danske Vandløb vil samarbejde med andre foreninger og borgere, der er på dybt vand, fordi kommunale biologer lader »naturhensyn« overtrumfe lovgivningen.

GENERALFORSAMLING Alle taler om de aktuelle oversvømmelser, der rammer lodsejere i hele landet. Men få gør noget ved det.

Der er imidlertid tusinder af danskere, som bliver berørt af oversvømmelser, og nu skal tidens momentum udnyttes. Dels til at hverve flere medlemmer. Dels til at samarbejde med andre foreninger og borgere, som er på dybt vand.

Det var et af hovedbudskaberne fra både formand Helge Danneskiold-Samsøe, Søllested på Lolland, og flere af deltagerne på Landsforeningen Danske Vandløbs generalforsamling i Vissenbjerg på Fyn.

- Frustrationerne skal føre til, at vi får noget ekstra styrke. Og at vi samler os. Paragraf 27 er den vigtigste paragraf i den nuværende vandløbslov. Den handler om vandføringsevnen, fastslog formanden under debatten.

40 år i stilhed

Her udtrykte en række mødedeltagere store frustrationer over den manglende lydhørhed, der opleves i en række kommuner. Flere pegede på, at biologer i embedsværket ofte lader »naturhensyn» overtrumfe den lovgivning, der skal sikre den nødvendige afvanding.

Jens Henrik Madsen, der også er bestyrelsesmedlem i Danske Vandløb, pegede på, at den såkaldte vandparkering, som Danmarks Naturfredningsforening lige nu argumenterer højlydt for, ikke er et brugbart virkemiddel.

- Vandet er jo allerede parkeret i hele landet lige nu. Det nytter ikke noget. Vi er nødt til at have et vedvarende pres. Biologerne i kommunerne har haft 40 år i stilhed. Vi skal blive ved og ved med at kæmpe for, at regulativet overholdes, opfordrede han.

- Vi skal have kommunerne til at indse, at vi skal bruge pengene forebyggende i stedet for som erstatning.

Helge Danneskiold-Samsøe

Ole Geert Olsen, Tranemose Ålaug på Sjælland, var af samme opfattelse, og slog fast, at man på hans egn ligesom så mange andre steder kæmper med at få vandet afledt.

- Vi skal holde fast i to ord: »Overhold regulativet«. Sværere er det ikke. Så fungerer det. Det er dét, der er øvelsen. Dét vi skal presse på over for, understregede han.

Virkemidler findes

På generalforsamlingen viste formand Helge Danneskiold-Samsøe en statistik, som viste, at bygningsskadeforsikringer alene på vandskader er løbet op i et par milliarder kroner årligt de senere år. Og han pointerede, at det beløb næppe rækker denne vinter.

Der er imidlertid flere forskellige løsninger på tidens oversvømmelser, påpegede han.

- Virkemidlerne findes. Nordfyns Kommune har for eksempel lavet en omfartsvej til vandet ved Bogense, så overskudsvand ikke skal løbe igennem byen, men ledes udenom. Vi skal have kommunerne til at indse, at vi skal bruge pengene forebyggende i stedet for som erstatning, sagde formanden.

Læs også