JH Agro køber del af Mosegården

Mosegården A/S’ teknikafdeling er solgt til Holstebro-virksomheden JH Agro A/S.

Mosegården A/S, som har hjemsted i Holstebro, mistede kort før jul sidste år sin stifter og eneejer, Knud-Erik Jensen. Hans enke, Nauja Jensen, overtog herefter virksomheden, og hun besluttede sig efterfølgende for at afhænde den.

Dette har imidlertid ikke været muligt, så pr. 1. september har Mosegården i stedet solgt teknikdelen af virksomheden – salg og servicering af mælkevogne, pasteuriseringsanlæg, køletanke, råmælksudstyr, tørstofmålere, big bag-siloer, osv.

Delsalget er sket til Holstebrovirksomheden JH Agro A/S, som vil videreføre de overtagne aktiviteter fra egne lokaler.

- Forhandlinger om salget af de resterende aktiviteter i Mosegården A/S pågår fortsat, og de forventes afsluttet inden for en relativ kort periode, lyder det fra Mosegården i en pressemeddelelse.

Læs også