Noter Nord uge 40 -2022

Forbud udløber: Minkavl bliver tilladt igen

Regeringen vil igen tillade minkavl, når det midlertidige forbud udløber ved nytår. Det skriver fødevareminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse.

Beslutningen sker efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne.

- På baggrund af veterinær- og sundhedsmyndighedernes vurderinger er der derfor truffet beslutning om, at vi kan lade det midlertidige forbud udløbe, mens vi af hensyn til folkesundheden indfører en række smitteforebyggende tiltag i minkbesætningerne, siger Rasmus Prehn og fortsætter:

- Vi har haft møder med minkbranchen om forventningerne, og jeg ser frem til at gennemgå modellen med branchen.

Det er Statens Serum Institut, der har vurderet, at der kun er en begrænset risiko for folkesundheden, hvis der igen bliver åbnet for minkavl i begrænset omfang fra januar næste år.

Myndighederne vil i foråret 2023 genbesøge modellen på baggrund af en ny risikovurdering fra SSI for at sikre, at tiltagene fortsat afspejler det aktuelle risikobillede. 

Søg om tilskud til at få en nedlagt brønd eller boring lukket forsvarligt

Indtil den 14. oktober kan blandt andet private lodsejere søge om tilskud til at sløjfe ubenyttede brønde og boringer for at beskytte grundvandet mod sprøjtemidler og andre forurenede stoffer, som kan sive ned gennem jorden. Tilskudsordningen gælder også for brønde og boringer, som ikke er blevet lukket forsvarligt. Det oplyser Patriotisk Selskab.

Puljen, som er finansieret af Drikkevandsfonden, lyder i år på to millioner kroner og kan ansøges gennem Miljøstyrelsen.

For at blive taget i betragtning til at modtage tilskud er det en betingelse, at den ubenyttede brønd eller boring til indvinding af grundvand ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Er du i tvivl om, hvorvidt din brønd eller boring ligger inden for et af disse områder, kan du se det ved at tilgå puljens MiljøGIS.

Omsætningsvækst giver rekordresultat i DLF

Koncernomsætningen i DLF er opgjort til 8.477 millioner kroner i 2021/22 svarende til en stigning på 12,5 procent sammenlignet med foregående regnskabsår.

Stigningen kan henføres til foder- og plænegræsforretningen samt sukkerroefrø, primært som følge af stigende salgspriser. Omsætningen i grøntsagsfrøforretningen faldt en smule i året sammenlignet med 2020/21 som følge af et mindre produktionsareal og en mindre høst. 

Driftsresultatet er steget 28 procent til 713 millioner kroner, mens koncernresultatet efter skat er steget hele 46 procent. Koncernresultatet efter skat udgjorde 545 millioner kroner. 

Truels Damsgaard, CEO i DLF, glæder sig over, at forretningen går godt:

- DLFs foder- og plænefrøforretningsenheder har samlet bidraget med den bedste indtjening nogensinde. Det er altid svært at fremhæve enkelte områder, men især Nordamerika har i det forgangne år virkelig leveret ekstraordinære resultater drevet af vores stærke distributionskraft derovre kombineret med godt købmandsskab.

Bestyrelsesformand i DLF AmbA, Christian Høegh-Andersen, bemærker, at DLF har satset betydeligt på at blive global markedsleder i foder- og plænefrø og er lykkedes med at sikre en stabil indtjening på et højt niveau hos de danske ejere igennem en længere årrække. 

- Jeg er både glad og stolt over det stærke resultat, vi har nået i DLF-koncernen, hvor vi også har formået at levere et økonomisk resultat til vores ejere, der er fulgt godt med den indtjeningsfremgang, planteavlerne i øvrigt har haft i kraft af pristigninger på korn og raps. 

40.000 danskere har fået økonomisk hjælp til energieffektivisering

Skift til varmepumper, energivenlige vinduer og efterisolering er blandt de tiltag, danskerne siden 2020 har kunnet søge om tilskud til. Nu har cirka 40.000 husstande fået tilsagn om tilskud til et samlet beløb på 1,2 milliarder kroner. Bygningspuljen, der kan søges af boligejere til energiforbedring af helårsboliger, har til formål at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen til grønnere kilder.

Og det glæder klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen, at så mange har benyttet sig af muligheden.

- De vigtigste redskaber i den grønne omstilling er at bruge energien effektivitet og at skifte fra sort til grøn energi og varme. Det er både bæredygtigt for klimaet og for økonomien, og med Putins invasion af Ukraine er det kun blevet vigtigere, at vi hurtigst muligt gør os uafhængige af russisk gas. Derfor er jeg glad for, at cirka 40.000 husstande har fået tilsagn om tilskud til at gøre deres bolig grønnere.

Ny vindmøllepark sikrer Arlas mål om 100 procent grøn strøm

Arla og Eurowind Energy har netop indgået en 10-årig strømaftale, der sikrer, at Arla når i mål med sin ambition om at være dækket af 100 procent grøn strøm til mejerier og produktion i Danmark inden udgangen 2025. Strømmen kommer fra en støttefri vindmøllepark i Jammerbugt Kommune, der skal levere 137 GW pr. time strøm, svarende til 34.000 danske husstandes årlige elforbrug.

Med denne strømsalgsaftale, der træder i kraft senest 1. januar 2025, forpligter Arla sig nemlig til at aftage strømmen fra en støttefri vindmøllepark ved Nørre Økse Sø nær Brovst i Jammerbugt Kommune, som skal bestå af 11 nyopførte vindmøller.

Der eksisterer allerede en vindmøllepark på grunden, men den skal erstattes af nye og tidssvarende møller, der forventes at blive sat i drift i november 2024. De 11 nye vindmøller vil kunne levere 137 GW pr. time strøm om året, svarende til 34.000 danske husstandes årlige elforbrug.

- Det her er en milepæl for Arla. Vi arbejder hver dag benhårdt for at nå vores bæredygtighedsmål – både i produktionen og ude blandt vores ejere. Og jeg er stolt over, at der allerede nu er klarhed om vejen til at levere på denne del af ambitionen, siger Hanne Søndergaard, bæredygtighedsdirektør i Arla Foods.

Slut med kviksølv i masser af lysstofrør

EU har vedtaget et forbud mod tre meget populære lysstof rør, som hænger i et stort antal på danske kontor- og servicevirksomheder, landbrug, industri, lagre, butikker, skoler og institutioner.

Det meddeler Miljøstyrelsen.

Lysstofrørene hedder T5, T8 og CFLni og indeholder kviksølv, som er en af de farligste miljøgifte, der findes.

EU vurderer selv, at ændringen af reglerne vil spare miljø og sundhed for mindst tre tons kviksølv frem mod 2035.

Helt konkret betyder de nye regler, at det fra henholdsvis februar og august 2023 bliver forbudt at sende nye CFLni samt T5 og T8 lysstofrør på det europæiske marked. Det er stadig tilladt for forhandlerne at sælge ud af deres lagre herefter, ligesom forbrugerne fortsat kan købe lysstofrør så længe lager haves samt bruge allerede købte lysstofrør.

Cimbria har en ambition om et salgsrekordår

I år fejrer Cimbria sit 75-års jubilæum, og det sker blandt andet med ambitionen om at gøre jubilæumsåret til et salgsrekordår på baggrund af en endnu mere målrettet salgsstrategi:

- Der er til stadighed behov for vores kernekompetencer på verdensmarkedet. Vores løsninger bidrager til to meget aktuelle og vigtige områder – optimering af landmandens udbytte fra de opdyrkede arealer gennem udbredelsen af højkvalitets-såsæd samt reducering af råvarespild i alle håndterings- og forarbejdningsprocesser, efter kornet er høstet, forklarer økonomidirektør Christian Andersen fra Cimbrias hovedsæde i Thisted og fortsætter:

- Kunderne er på udkig efter løsninger, der kan minimere tab af råvarer kombineret med en stabil og uafbrudt drift af anlæggene. Kravene til mere bæredygtige, integrerede og intelligente løsninger bliver stadig vigtigere for både investorer og kunder, og udviklingen af sådanne løsninger forudsætter naturligvis et solidt kundefokus og en dyb forståelse for deres behov. 

I 2016 blev Cimbria en del af den globale koncern AGCO Corporation og har i dag aktiviteter, herunder produktionsfaciliteter, i Danmark, Italien, Tjekkiet og Østrig samt forhandlere på alle kontinenter.

Forskerne er enige: Malkekvæg har det værre end kødkvæg

Forskere i dyrevelfærd er enige i, at malkekvæg har det dårligere end kødkvæg. Det viser et nyt internationalt studie fra Københavns Universitet. 

- Vi håber, at resultaterne af studiet kan bidrage til et mere bæredygtigt og ansvarligt fødevareforbrug, siger postdoc Roi Mandel Briefer fra Københavns Universite, der har udført studiet i samarbejde med forskere fra Wageningen Livestock Research, Royal Veterinary College i London, University of Bristol og Humboldt-Universität i Berlin.

Forskerne bad 70 af verdens førende eksperter i kvægvelfærd bedømme dyrevelfærden i de produktioner, der er mest udbredt i deres land.

- Kvæg i almindelige malkekvægbesætninger har ringere velfærd end kvæg i almindelige kødkvægbesætninger. Det strider imod den opfattelse, der har været gængs i mange år, siger Roi Mandel Briefer.

Det er første gang nogensinde, der er forsket i disse opfattelser.

Danmarks første plantebaserede, økologiske messe 

Nogle af Danmarks største plantebaserede aktører står bag, når Øksnehallen i København den 5. og 6. november 2022 slår dørene op for virksomheder – store såvel som små – og anslået 5.000 gæster. 

Det er tre år siden, at Dansk Vegetarisk Forening senest var vært for en messe. Siden har coronapandemien sat en stopper for de storre arrangementer, og Organic Plant Based Expo er derfor ventet med ekstra spænding.

- Messen i 2019 var en kæmpe succes, hvor flere stadeholdere undervurderede efterspørgslen og måtte skaffe ekstra forsyninger og i nogle tilfælde var nødt til at melde tidligt udsolgt. Coronaen var derfor en streg i regningen. Men nu er vi tilbage, siger Dansk Vegetarisk Forenings erhvervschef Mie Nordly.

Messen er denne gang økologisk og er blevet til med støtte fra Fonden for økologisk landbrug. Værdierne bag økologien og det plantebaserede er nært beslægtede med hensyn til både miljø, dyr og sundhed. 

Samtidig er det, hvad angår plantebaserede fødevarer især inden for økologien, at Danmark har en styrkeposition. Man behøver dog ikke være en helt økologisk virksomhed for at blive budt velkommen på Organic Plant Based Expo, så længe de udstillede produkter er økologiske.

Coops kunder har reddet to millioner måltider på fem år

Siden 2017 har kunderne i Coops butikker i Kvickly-SuperBrugsen og Irma kunnet købe og hente de såkaldte lykkeposer med dagens overskudsmad via Too Good To Go-appen.

Det er blevet til i alt to millioner måltider. Dermed er Coop den virksomhed, hvis kunder har reddet flest måltider via »Too Good To Go«.

- Danskerne er blevet meget mere bevidste omkring madspild, siden vi begyndte at arbejde mere systematisk med det for cirka 10 år siden, og interessen for at købe mad, der er ved at løbe på datoen, er kun vokset. Med den nuværende inflationsudvikling forventer vi, at interessen vokser yderligere, siger CSR-direktør i Coop, Signe D. Frese.

Selvom der stadig er for stort madspild i butikkerne, er langt den største andel af fødevarer, som smides ud, hjemme hos forbrugerne selv.

- Vores hjemlige køleskabe fungerer i alt for høj grad som et hospice for fødevarer. Der er et meget stort potentiale  for at spare penge og reducere spild, hvis vi bliver dygtigere til at bruge de varer, vi har derhjemme, inden de bliver for gamle, siger Signe D. Frese.

Derfor lancerer Coop et smart værktøj »Red resterne«, der skal hjælpe kunderne med at få tømt køleskabet for rester. Det kan ved hjælp af kunstig intelligens genere opskrifter med lige netop de ingredienser, som er tilovers derhjemme.

Kunden vælger nemt de råvarer, som er i overskud, eller som nærmer sig udløbsdatoen, og får på den baggrund genereret opskrifter med de valgte ingredienser. 

Læs også