Gas sætter blus på sukkerfabrikkerne

Den kommende gasledning og biogasanlæg på Lolland-Falster giver mulighed for grøn energi til fabrikkerne i Nakskov og Nykøbing Falster.

Selv om ikke alle lodsejerne ikke er lige begejstret for etableringen af den nye i alt 115 km gasledning fra Sydsjælland til Nakskov, så kan den få stor betydning for sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing Falster.

- Det er jeg naturligvis helt med på, men det virker dyrt og unødvendigt, at der skal graves og arbejdes i 20-30 meters bredde for at lægge en 26 cm ledning.

Sådan lød det fra sukkerroedyrker Claus Petersen, der får to kilometer af gasledningen gennem sine marker, efter gasledningen var et af punkterne i den omfattende beretning ved Danske Sukkerroedyrkeres generalforsamling i Sakskøbing Sportscenter sidste mandag.

Grøn energi

I formandsberetningen så Troels Frandsen, Nysted, store perspektiver, ved at Nordic Sugars fabrikker næste år kan omstille energiforsyningen fra olie til gas.

- Beslutningen om gasledningen har skabt grundlag for, at Nordzucker (koncernen, som ejer Nordic Sugar, red.) nu har sat turbo på investeringerne i fabrikkerne. Det understreger, at koncernen fortsat fuldt ud prioriterer produktion af sukker på vores to fabrikker.

Sukkerroedyrkernes formand så med gasledningen samtidig muligheden for, at sukkerproduktionen sker med grøn energi fra de kommende lokale biogasanlæg og dermed bidrage til at reducere CO2-udledningen fra fabrikkerne.

- Her spiller roepulpen en vigtig rolle i forsyningen til disse biogasanlæg. Derved kan roerne bidrage til den grønne omstilling, men naturligvis i en balance, så kvægbrugerne fortsat får tilbuddet om at købe pulp til foder - i sagens natur til markedsprisen.

262.123 tons svenske roer

I den forgangne roekampagne, som indledtes 12. september og blev afsluttet 28. januar, blev der på fabrikken i Nakskov oparbejdet 1.375.774 rene roer, inklusive 262.123 tons roer, som på grund af energikrisen blev sejlet fra Sverige til havnen i Nakskov.

I Nykøbing Falster blev oparbejdet 1.160.602 tons rene roer, inklusive økologiske roer.

På generalforsamlingen blev det oplyst, at gennemsnitafstanden for tilkørsel af roer til Nakskov er 28 km og Nykøbing på 48 km.

- Desværre oplevede vi, at den sidste del af kampagnen blev udfordrende, efter først en vinterperiode med hård frost midt i december og derefter rekordhøje temperaturer efterfølgende. Det bevirkede, at op til 10 procent af de indleverede roer i uge 3 og 4 blev rådmarkeret, oplyste Michael G. Rasmussen, Nygård ved Søllested, der er medlem af fabriksudvalget.

12,8 tons sukker pr. hektar

Efter tre roekampagner med et udbytte på mellem 13 og 14 tons polsukker pr. hektar faldt udbyttet i 2022 hos landets 700 sukkerroedyrkere til 12,8 tons pr. hektar.

Sukkerroedyrkernes formand Troels Frandsen betegner det alligevel som et flot resultat, da det dækker over meget store variationer i udbyttet.

- Nogle dyrkere var mere begunstiget af tilpas regn i vækstperioden end andre, mens der var en historisk stor omsåning med 10 procent af det danske sukkerroeareal, lød det fra formanden ved generalforsamlingen i Sakskøbing.

Sukkerroer 2022

Areal i Danmark 31.726 ha

Dyrkere 695

Areal pr. dyrker 45,6

Leverede rene roer 2.269.299 tons

Leveret polsukker 403.633 tons

Sukkerindhold 17,8 %

Renhed 90,8 %

Rodudbytte pr. ha 72,2 tons

Udbytte hele landet 12,8 tons polsukker pr. ha (13,7)

Udbytte Lolland 13,3 tons polsukker pr. ha (14,0)

Udbytte Falster/Møn 13,1 tons polsukker pr. ha (13,5)

Udbytte Sjælland 11,8 tons polsukker pr. ha (13,3)

Udbytte Fyn 12,7 tons polsukker pr. ha (13,7)

Tallene i parentes er udbyttet i 2021

Kilde: Nordic Sugar

Læs også