Bedre udsigter for sukkerroerne

Efter sidste års prisstigning afregnes en gennemsnitlig sukkerroemark nu med 23.900 kroner pr. hektar.

Dyrkningen af sukkerroer har været presset af lave sukkerpriser. Efter prisen i EU for få år siden lå på et absolut bundniveau, er den de seneste år dog kommet tilbage på et mere normalt leje, og de seneste måneder har sukkerprisen taget en ekstra stigning.

Imidlertid har krigen i Ukraine været med til at skubbe til en udvikling med inflation og stigende omkostninger. Det har også ramt landets omkring 700 sukkerroedyrkere med stigende priser på gødning, brændstof, maskiner m.v.

- Samtidig oplevede vi sidste år en markant bedre afregningspris på de alternative afgrøder til roerne – blandt andet korn og raps. Begge dele har gjort det absolut nødvendigt med en markant stigning i roeprisen, påpegede formanden for Danske Sukkerroedyrkere, Troels Frandsen, Nysted, da han i Sakskøbing aflagde beretning på dyrkerforeningens generalforsamling.

6.900 kroner mere pr. hektar

Derfor glædede han sig over, at det lykkedes dyrkerforeningen sidste år at få forhandlet en rekordhøj prisstigning på plads til 2023 på 94,25 kroner pr. tons sukker. Af disse er de 25,33 kroner bagudrettet tillagt 2022-kontrakten som kompensation for stigninger til blandt andet gødning.

Med gennemsnitsudbyttet i 2022 på 73 tons sukker pr. hektar giver det en stigning pr. hektar på samlet 6.900 kroner, som dermed øges roeprisen pr. hektar fra cirka 17.000 kroner inden stigningen til 23.900 kroner pr. hektar.

Den stigende sukkerpris i både EU og på verdensmarkedet har ligeledes bidraget til at vende bundlinjeresultatet i Nordic Sugars regnskab til et solidt plus efter nogle dårlige år.

- Det giver et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger om prisen for 2024. Roerne har i flere år haltet i konkurrencen med alternativerne, og det er nødvendigt med en forbedring, så vi kan sikre et tilstrækkeligt roeareal til at fylde de to fabrikker.

- Sukkermarkedet ser pt. godt ud, og fra Danske Sukkerroedyrkere ser vi lyst på fremtiden for roerne, lød afrundingen af den lange formandsberetning på sidste mandags generalforsamling.

Læs også