En formiddag på græs og i majsen

For andet år i træk afvikler DLG og Velas grovfodermøde på Gelstedgård. Det foregår torsdag den 2. september.

Majsen i de 21 sortsforsøg, som vises frem ved grovfodermødet den 2. september, er først sået omkring 1. juni, som flere af de øvrige fynske majsarealer. Fra venstre ses gårdejer Jakob Eriksen, produktchef Ulrich Christiansen, DLG, og planteavlskonsulent Anders Christiansen. Foto: Erik Hansen

Tidligere blev de fynske kvægfolk inviteret til majsdag omkring 1. september. Nu hedder det »Grovfodermøde« af den simple grund, at græs er kommet på programmet, da ensileret græs bliver stadig stigende bestanddel af den fynske grovfoderproduktion.

Ved sidste års grovfodermøde, som første gang blev afviklet på hos Jakob Eriksen på Gelstedgaard, var der ved siden af majsparcellerne udlagt fem små demo-parceller med græs. Ved arrangementet i år, torsdag den 2. september samme sted, vil deltagerne blive præsenteret for 11 forskellige græsparceller, hvoraf de syv er med forskellige slætgræsblandinger, og hvor halvdelen af disse parceller er gødet med ekstra 40 kg N.

Græsparcellerne er udlagt i en stor græsmark bag gården i gennemsnitlig fynsk JB5-6 jord. Det skete august 2020 i renbestand som permanente forsøgsparceller til de kommende års grovfodermøder.

Godt for køerne

- Græs er godt for køerne, og derfor øges slætgræsarealerne på Fyn, selvom vi ikke har samme muligheder for vanding som jyderne. Sorter og blandinger optimeres hele tiden, og især de seneste år har det kunnet lykkes at frembringe god græsensilage til foderplanerne. Derfor er det relevant at vise de typiske blandinger til fynske forhold frem, siger planteavlskonsulent Anders Christiansen fra Velas.

Han nævner, at der i parcellerne blandt andet er blandinger med mere fiberindhold, af hensyn til strukturen og fordøjeligheden i fuldfoderblandingen.

Udover de syv blandingsparceller er der to med henholdsvis Calvano og Diwan alm. rajgræs, en med Perun rajsvingel og en med Tower strandsvingel. Alle sorterne er fra DLF.

Allerede 8.000 FE

Gårdejer Jakob Eriksen har i år kun omkring 40 ha med slætgræs på grund af en stor beholdning i siloerne fra de sidste to år. Indtil videre har det i år også været en rigtig god græssæson. Således har de første tre slæt givet omkring 8.000 foderenheder pr. hektar, og kvæggårdens siloer er allerede fyldt inden årets to sidste slæt.

Mens græsset havde gavn af det kølige og regnfulde forår, så gav det udfordringer ved såningen af majsen. Hos de fleste kvægbrugere skete såningen ad flere omgange i forhold til regnvejret, og derfor blev den sidste majs først sået i begyndelsen af juni, eller over en måned senere end normalt.

Det gælder også for forsøgsarealet i Gelsted, hvor deltagerne den 2. september vil kunne studere 21 demo-parceller med forskellige majssorter, som alle er sået omkring 1. juni.

Fugleskader

- Trods den sene såning har majsen dog indhentet meget. I de varme julidage voksede næsten 10 centimeter om dagen. Så generelt ser markerne fine ud, trods den vanskelige start, hvor de første majsplanter var meget gule, fremhæver produktchef Ulrich Christiansen, DLG, forud for grovfodermødet.

Et vigtigt dagsordenspunkt igen i år er skaderne, som kragerne forårsager i majsarealerne efter såningen. Det har ikke mindst i år været et problem, hvor de med såningen ad flere omgange hele tiden kunne finde nye marker.

- De er så snu, at de hurtigt finder ud af, hvilken afstand majsen er sået, og så går de ellers i gang række for række med at pille frøene op, fortæller Jakob Eriksens far, Niels Eriksen, der midt i halvfjerdserne var blandt de første på egnen, som dyrkede majs. Faktisk havde han den dengang 30-40 hektar til de 60 køer på Gelstedgaard. I dag er besætningen på 300 jerseykøer.

Problemet med de sorte fugle er ikke blevet mindre af de strikse regler for bejdsemidler.

- Efter Mesurol blev forbudt fra sidste år, anbefaler vi Korit som det bedste alternativ, siger Ulrich Christiansen og oplyser, at majsen i givet fald skal bestilles bejdset, da midlet er sundhedsskadeligt og skal håndteres efter nøje sikkerhedsregler.

Tilmelding nødvendigt

Ved grovfodermødet torsdag den 2. september, der indledes med kaffe og rundstykker klokken 10, vil majssorterne i de fire-rækkede parceller blive gennemgået af majseksperterne Martin Mikkelsen, Seges, Jens Bagge, Sejet, samt Anders Christiansen fra Velas.

De 11 græsparceller præsenteres af Gurli Klitgaard og Tom Vestergaard fra DLF, samt planteavlskonsulent Hans Erik Larsen, Velas.

Formiddagen afrundes i foderladen på Gelstedgaard med aktuelt kvægfagligt nyt. Efter det seneste om korn- og råvaremarkedet ved Lars Thorø, DLG, serveres en sandwich.

Både af hensyn til bespisningen og de aktuelle corona-regler kræves tilmelding senest den 26. august til Velas eller DLG.

Læs også