Et lille håb om fælles løsninger og intern enighed

På LandboNords generalforsamling, der i år foregik digitalt, lagde formand, Niels Vestergaard Salling, vægt på vigtigheden af fælles løsninger med blandt andre DN, mens der internt i landbruget er brug for fælles fodslag.

- Hvis I ønsker at komme til orde, så foregår det i chatfunktionen ude i venstre side af skærmen, lød det fra ordstyrer og næstformand i LandboNord, Lars Mellemkjær, da han forleden bød velkommen til foreningens generalforsamling.

Med en punktvis opblusning af corona i det nordjyske havde man nemlig set sig nødsaget til at holde årets udsatte generalforsamling digitalt.

Fra mødelokalet på hovedkontoret i Brønderslev, kiggede formand Niels Vestergaard Salling tilbage på foreningens aktiviteter det seneste halvandet år og vilkårene for dansk landbrug.

- Statsministeren udtalte, at Danmark er et landbrugsland. Men hvilken slags landbrugsland, kom hun ikke nærmere ind på, konstaterede Niels Vestergaard Salling, der ikke føler, at vilkårene er blevet nemmere at have med at gøre siden sidste generalforsamling.

I det nordjyske har blandt andet den målrettede kvælstofregulering gjort livet svært.

- Vores problem er, at vi heroppe nordpå har svært ved at etablere efter- og mellemafgrøder, mens tidlig såning stort set er umuligt. Så har vi altså kun braklægning tilbage i værktøjskassen. Der skal simpelthen nogle flere virkemidler til, før den målrettede regulering kan fungere for os landmænd, konkluderede formanden, der til gengæld glædede sig over Landbrug & Fødevarers samarbejde med Dansk Naturfredningsforening.

- Vi arbejder hårdt på at lave fælles løsninger, for hvis vi kommer alene til politikerne, så er det et partsindlæg, men hvis vi kommer sammen med en samarbejdspartner som eksempelvis DN, vil vores sag veje tungere, forklarede formanden, som samtidig understregede, at et samarbejde langt fra betyder, at man skal være enige om alt.

- Vi ejer ikke hinanden, så både vi og DN har stadig lov til at kritisere hinanden, fastslog han.

Skal holde sammen

Mens samarbejde med andre organisationer er en vigtig del af L&F fremtidige virke, havde Niels Vestergaard Salling også en bøn til, at samarbejdet på de indre linjer vil vare ved.

Blandt andet i forhold til multifunktionel jordfordeling.

- Jeg kan godt frygte, at vi bliver revet midt over. Et af problemerne er, at med alle de ting, folk gerne vil, kan man bruge vores jord tre eller fire gange, sagde formanden.

- Vi vil gerne spille med på den grønne dagsorden, men på den anden side bliver vi også bidt i haserne af vandplaner og fortidens synder. I det dilemma må vi for alt i verden ikke vende tilbage til situationen for 8-10 år siden, hvor folk havde mere travlt med at diskutere internt end at arbejde sammen for et samlet landbrug. Jeg kan godt være bange for, at de diskussioner begynder igen, når priserne begynder at falde, lød det fra formanden, der i den efterfølgende debat slog fast, at man i forhold til en eventuel retssag mod staten vedrørende efterafgrøder, har fundet fælles fodslag efter at fire landboforeninger i første omgang var gået enegang.

- Nu har de fire formænd slået sig sammen med L&F, og advokaterne undersøger nu, om der er grundlag for en retssag. Her bakker LandboNord fuldt op om, at der selvfølgelig skal føres en retssag, hvis der er nogen som helst mulighed for at vinde den.

Digitale muligheder

Mens tilslutning og ivrigheden efter at deltage i debatten efter formandens beretning var tydeligt ramt af den utraditionelle mødeform, sluttede formand Niels Vestergaard Salling med at hæfte sig ved de positive ting, corona-epidemien trods alt har skubbet på.

- Et faldende smittetryk som viser, at de mange tiltag der er blevet gjort rundt omkring, er selvfølgelig det mest positive lige nu, men de seneste måneder har også vist, at chat og digitale mødemuligheder kan gøre det ud for en hel del fysiske møder. Vi kan spare meget ved at sidde i vores arbejdstøj og være klar til at gå ud og arbejde igen lige efter et møde, lød det fra formanden, der dog understregede, at det langt fra er alle møder, der klares lige optimalt med deltagere bag hver sin skærm – måske heller ikke en generalforsamling.

- Men jeg håber, at I har fået lidt ud af det, selvom det har været en lidt speciel generalforsamling, lød generalforsamlingen sidste ord.

Genvalg

Martin Andreasen og Niels Hedermann blev begge genvalgt til LandboNord-bestyrelsen uden modkandidater.

Initiativpris

HÆDER På årets generalforsamling i LandboNord blev Jens Christian Larsen, Gærum, hædret med foreningens initiativpris.

Jens Christian Larsen står bag initiativet »Grøn omsorg«, som skal give stressramte mulighed for at komme ud og arbejde med dyr på et landbrug, og på den måde afhjælpe deres problemer.

- Jens Christian har snakket med ministre, landbrugsfolk og mange andre for at få sat det her projekt i søen. Han mangler stadig lige det sidste stykke for at rulle bolden helt i mål, så det her kan blive en deldriftsgren for flere landmænd, men selvom han selv synes, han skal helt i mål, før han kan modtage prisen, så synes vi, at hans store arbejde bør honoreres nu, konstaterede LandboNord-formand Niels Vestergaard Salling.

Med initiativprisen følger en check på 10.000 kroner.

Læs også