Stivelseskartofler kan ændre Sydhavsøernes landbrugsscenario

Nye planer om en kartoffelstivelsesfabrik på Nordfalster tiltrak for nylig over 100 interesserede landmænd til informationsmøde i Vordingborg.

Med opbakning fra landmænd og interessenter kan en ny kartoffelstivelsesfabrik på Nordfalster blive en realitet, og landmændene kan dermed få en ny højværdiafgrøde.

Forhåndsinteressen for de omfattende planer har været stor, og til et informationsmøde i Vordingborg for nylig var der også deltagelse af mere end 100 interesserede landmænd.

Danske kartoffelstivelsesfabrikker findes i dag kun i Jylland, hvor kartoflerne dyrkes på de mere sandede jorde. Men det kan der altså blive ændret på.

Det er Business Lolland-Falster og den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, der sammen med VKST har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere en stivelsesfabrik – og dermed også en kartoffelproduktion på Sydhavsøerne og det sydlige Sjælland.

På informationsmødet præsenterede økonomirådgiver Henrik Holm Andersen fra VKST blandt andet foreløbige beregninger, der indikerer, at kartoffelproduktion på mere lerede jorde er en realistisk mulighed og kan være en økonomisk attraktiv afgrøde.

Stort potentiale

- Vi vurderer, at muligheden for eventuelt at kunne producere kartofler på Sydsjælland og Sydhavsøerne er interessant, har stort potentiale og bestemt bør efterprøves, fortæller Henrik Holm Andersen.

De beregninger, der blev fremlagt, vidner om en højværdiafgrøde med et dækningsbidrag, der, ifølge Henrik Holm Andersen, klart kan konkurrere med øvrige højværdiafgrøder.

De erfarne kartoffelavlere fra Jylland deltog også i mødet og delte deres viden om arbejdet, som kræver utrolig præcision, rettidighed og mange arbejdstimer.

- Det indebærer en uforbeholden opmærksomhed, en ekstrem grad af rettidighed samt en betydelig udvidelse af arbejdstimer og arbejdsprocesser sammenlignet med andre afgrøder i vækstsæsonen og den efterfølgende kampagne, hvor kartoflerne transporteres til fabrikkerne, forklarer planteavlskonsulent Bent Buchwald fra VKST, som også deltog i mødet.

- Beregninger viser et DBII på mellem 10.000-20.000 kroner afhængigt af udbytteniveau og pris, så det kan sagtens konkurrere med vores øvrige højværdiafgrøder. Potentialet er klart størst ved mulighed for vanding, men uden kan der stadig være en meget konkurrenceattraktiv afgrøde i sigte, siger Bent Buchwald.

Andelsejet fabrik

Planen er at etablere en ny kartoffelstivelsesfabrik på Nordfalster, som vil være andelsejet på samme måde, som de velkendte jyske fabrikker og sukkerfabrikkerne var tidligere.

Under mødet blev der udtrykt stor og positiv interesse for projektet, men det kræver stadig yderligere undersøgelser og opbakning fra mindst 60 landmænd, der er villige til at investere 5.000 kroner i en forening, der vil arbejde videre mod opstarten af fabrikken.

Tre landmænd er allerede udpeget til at lede dette arbejde sammen med Business Lolland-Falster, VKST og Niras, og det er Lars Klog fra Bogø, Daniel Frandsen fra Frejlev på Lolland og Michael Madsen fra Ørslev i Sydsjælland.

Steffen Lund fra Business Lolland-Falster, der vil koordinere arbejdet fremadrettet, forsikrede deltagerne om, at hvis ikke de nødvendige midler indsamles, vil alle investorer få deres indskud tilbage.

Efterspurgt produkt

Kartoffelstivelse er et efterspurgt produkt som bruges i blandt andet papir, lim, enzymer til vaskemidler, medicin, fødevarer, slik og endda som erstatning for fossilolie i visse plastprodukter.

Læs også