Nu skovrejsningstilskud i hele Danmark

Skovrejsningsordningen for 2020 er for hele landet og har en prioriteringsordning, hvor CO2 bindende skov og grundvandsbeskyttende skov prioriteres.

Skov- og landskabskonsulent Søren Paludan er glad for, at skovrejsningsordningen for 2020 nu omfatter tilskud i hele landet.

SKOVREJSNING Landbrugsstyrelsen har for nylig løftet sløret for årets nye skovrejsningsordning på et webseminar for konsulenter.

- Der mangler dog fortsat finjusteringer, så derfor er bekendtgørelse og vejledning endnu ikke tilgængelige, fortæller skov- og landskabskonsulent Søren Paludan.

Det afgørende nye er, at der nu kan opnås tilskud overalt i Danmark – altså også de områder, hvor skovrejsning ikke bidrager til reduceret kvælstofudvaskning til de indre farvande.

Satserne for skovrejsning i 2020 er 28.000 kroner pr. hektar for løv og 12.000 kroner pr. hektar for nål, mens der tillige er 4.000 kroner pr. hektar, hvis der ikke dybdepløjes og ikke bruges kemi.

Der er endvidere tilskud på hegn, og det er 15 kroner pr. meter, ligesom der er grundbetaling (arealtilskud), ingen tidsbegrænsning, på cirka 1.850 kroner pr. år.

Herudover indføres der muligheder for tilskud til ekstensiv løv- og nåleskov samt naturlig tilgroning.

Todelt prioritering

- Arealkravet er minimum to hektar tilplantning, hvor arealet skal have været i landbrugsmæssig drift, siger Søren Paludan, som videre tilføjer, at arealtilskuddet er uden bagkant.

- Dog er det kun fem år i de nye områder, der ikke opfylder vandmiljøplanen med reduceret kvælstofudvaskning, meddeler skov- og landskabskonsulenten.

Der indføres også en todelt prioritering. Uden reolpløjning prioriteres altid højest – dernæst tildeles point som følger:

55 procent for beliggenhed inden for delvandoplande med indsatsbehov for kvælstof, 35 procent for omkostningseffektivitet i forhold til kvælstofreduktion, mens der er fem procent for såvel kulstofbinding (nåletræ) som grundvandsbeskyttelse.

- Der er afsat 70 millioner kroner i 2020, og tilskuddet er 100 procent EU-finansieret, fortæller Søren Paludan, som oplyser, at der i 2019 blev søgt til 279 projekter for i alt 50,2 millioner kroner svarende til 1.492 hektar skov.

Udarbejdelse af projekt

Ansøgningsfristen i 2020 er p.t. meldt ud til at være den 31. august, og på det tidspunkt skal kommunens VVM foreligge. Det er, ifølge Søren Paludan, derfor nu tid til at påbegynde udarbejdelse af projekt.

- Corona-situationen gør sagsbehandlingen i kommunerne langsommere, og når vi kommer til juli, melder ferieperioden sig, og så kan der blive udfordringer med fristen 31. august, påpeger Søren Paludan, som anbefaler alle interesserede i at komme videre med planerne.

- Ingen ved hvordan ordningen i 2021 vil se ud. Hvis man ønsker det, kan man altid trække et tilsagn tilbage og søge efterfølgende år, slutter han.

jhal

Læs også

Skoleelever regner landbruget ud
Møder for sukkerroedyrkere
Borgerforslag vil have Mette Frederiksen for rigsretten
Årets løgavler er fundet
25 år gamle it-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform
Sjællandsk landmandssøn er stemmen i ny podcast