Finansbutikker tjener milliarder på landbruget

Nye tal viser, at landets banker og realkreditinstitutter har haft tab på 30 milliarder kroner og bidrags- og renteindtægter på 102 milliarder kroner siden finanskrisen i 2007.

Nye tal viser, at landets banker og realkreditinstitutter har haft tab på 30 milliarder kroner og bidrags- og renteindtægter på 102 milliarder kroner siden finanskrisen i 2007. Det vil sige en samlet indtægt på 72 milliarder kroner i en tid, hvor landbruget har været økonomisk trængt, og usædvanligt mange er gået konkurs.

Det skriver Finans.dk på baggrund af en ny analyse fra landbrugets rådgivningscenter Seges.

Finans Danmark, der er interesseorganisation for landets banker og realkreditselskaber, forklarer stigningerne i bidragsbetalingen og rentemarginalen med nye kapitalkrav fra myndigheder og EU.

- Det betyder, at prisen for at producere lån er steget voldsomt, siger Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark, til Finans.dk.

Den forklaring afviser Johannes Raaballe, der er forsker i banker på Aarhus Universitet. Ifølge ham skyldes de stigende bidragssatser, at konkurrencen i finanssektoren halter.

- Realkreditudlån til landbrugene har været en lukrativ forretning for realkreditinstitutterne som følge af de markant forøgede bidragssatser, siger han til Finans.dk.

 

Formand ærgrer sig

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, ærgrer sig over manglende konkurrence, og at priserne fra finanssektoren er uigennemsigtige.

- Det store flertal af landmænd er afskåret fra at skifte bank og realkreditselskab, fordi konkurrencen er sat ud af kraft. Landmændene må bare betale ved kasse et i en finansiel sektor, der har vænnet sig til et meget højt omkostningsniveau præget af høje lønninger og gyldne overenskomster, siger Martin Merrild til Finans.dk.

 

Læs også