Ny salmonella- dispensation til kødkvæg

Ny dispensationsprocedure gør det nemmere for renracede kødkvægsbesætninger at få lov til at flytte dyr fra det højprævalente- til det lavprævalente salmonellaområde.

Forekomsten af Salmonella Dublin er meget lav blandt renracet kødkvæg. Der er i øjeblikket under 0,5 procent renracede kødkvægsbesætninger i niveau-2.

Derfor har fødevarestyrelsen åbnet op for en dispensationsmulighed for kødkvægsproducenter, til at flytte dyr fra det høj-prævalente til det lav-prævalente salmonella-område. 

Beslutningen glæder formand for Dansk Kødkvæg og medlem af L&F Kvægs bestyrelse Per Laursen. 

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes os at komme igennem med denne ændring. De tidligere regler har i den grad bremset vores handelsmuligheder. Nu kan vi endelig komme videre, lyder det fra en glad formand. 

Hvem gælder det og hvad kræves

Der ændres på de krav, som gælder dispensationer for flytning fra det højprævalente- til det lavprævalente område.

Ændringen gælder for dyr fra renracede kødkvægsbesætninger. Der skal stadig søges dispensation ved flytninger, men der stilles fremover ikke krav om udtagning af blodprøver fra sælger- og modtagerbesætningen fra før og efter flytningen, og heller ikke krav om dokumentation for, at der ikke er aftagere i det højprævalentet område. Det er dog fortsat et krav, at sælgerbesætningen skal have været i salmonellaniveau-1 i ni måneder forinden flytningen. 

Modtagerbesætningen kommer ikke, som det heller ikke er tilfældet nu, i niveau 2, når den modtager dyrene.

Fødevarestyrelsens baggrund for beslutningen

Renracede kødkvægsbesætninger flytter ofte voksne dyr, for eksempel avlstyre. 

Flytninger fra og mellem disse besætninger foregår imidlertid hovedsageligt i et lukket system – det vil sige til andre besætninger med dyr af samme race. 

Da forekomsten af positive kødkvægsbesætninger samtidig er så lav – og på samme niveau i både det høj- og lavprævalente område - er risikoen for øget spredning mellem disse besætninger meget lille og Fødevarestyrelsen vurderer, at ændringen ikke vil øge risikoen for smitte til andre besætninger eller forringe fødevaresikkerheden, skriver landbrugsinfo.

Læs også