Øko-dag sætter fokus på at netværke

Samarbejde, netværk og økologisk korn bliver nogle af dagens temaer, når LandboNord inviterer til Øko-dag onsdag 22. november.

Økologien vokser i Nordjylland. Det gælder bådeplanteavl, mælke-, svine- og oksekødsproduktionen, men også fjerkræ er i fremgang i det nordjyske. Derfor inviterer LandboNord til øko-dag med fokus på samarbejde, netværk og dialog den 22. november i Dronning-
lund.
- Økologerne skal samarbejde. En planteavler skal finde en mælkeproducent at samarbejde med, så han kan få kløvergræs i markplanen. Det er ikke en nødvendighed, men det gør bare markplanen meget nemmere, fortæller Eske Harboe Høj Laursen, Planteavls- og Økologikonsulent ved LandboNord.
Derfor vil en stor del af dagen også handle om at skabe nye kontakter, møde andre økologer og starte samarbejder på tværs mellem driftsgrene.


Afskallet havre

Dagen starter med et bedriftsbesøg ved mælkeproducent Per Vestergaard, som har 500 køer. Her kan man blandt andet se en ny velfærdsafdeling.
På bedriften vil der være et mobilt anlæg til afskalning af havre fra Gl. Buurholt Aps, som vil demonstrere anlægget og fortælle om den afskallede havres egenskaber.


Økologisk korn

Efter bedriftsbesøget går turen til Dronninglund Slot, hvor der vil være faglige indlæg.
Henrik Kløve fra DLG vil fortælle om markedet og import af økologisk korn.
Der vil blive orienteret om håndtering og opbevaring af økologisk korn, korn i markplanen og meget mere.
Emnerne kommer også en tur forbi kløvergræsmarkerne, hvor der ses på management, samt et kig på om hestebønner er fremtidens afgrøde.
Arrangementet er fra 10-15 med mødested ved mælkeproducent Per Vestergaard, Gingsholmvej 3, Try, 9330 Dronninglund.
Eftermiddagen slutter i mindre netværksgrupper, hvor deltagerne samles efter produktion og interesse.
LandboNord forventer deltagelse af mælkeproducenter, svineproducenter, fjerkræproducenter, planteavlere, deltidsproducenter og andre interesserede.
Tilmelding er nødvendig.

Læs også