Ny forening vil skabe mere natur

Østjyllands Plantelaug samler kræfterne for at få etableret flere læhegn og småplantninger

Gode levevilkår for dyr og planter, mere natur og miljø samt større landskabelige værdier. Det er hovedformålene for den nystiftede forening, Østjyllands Plantelaug.

Foreningen er etableret som en sammenslutning af en række mindre plantningsforeninger i det østjyske område i et stort geografisk område. Foreningens hjemsted er følgende kommuner: Randers, Syddjurs, Norddjurs, Horsens, Hedensted, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Samsø og sydlige del af Mariagerfjord Kommune.

- Plantningsforeningerne i området er blevet enige om en ny struktur og organisation, hvor vi samler kræfterne og sammen søger om midler til plantning og vildthegn, siger Claus Wiese, Skanderborg, der er valgt som formand for den nye forening.

De øvrige i bestyrelsen er Lars Nielsen, Ørsted, Bent Pedersen, Hornsyld, Vagn Sørensen, Søften, Alfred Simonsen, Herskind, Martin Holm, Samsø og Svend Åge Pedersen, Virring.

- Der er plantet meget gennem de senere år, og den udvikling vil vi gerne have til at fortsætte. Derfor er de lokale plantningsforeninger blevet enige om at slå sig sammen for at stå stærkere i bestræbelserne på at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed. At vi sammenslutter os i én forening vil betyde, at vi forenkler processerne med at søge tilskud, lyder det.


Flere småbiotoper

Claus Wiese oplyser, at man via Østjyllands Plantelaug både kan søge om midler til læhegn og småplantninger.

 - Det giver rigtig god mening at forbedre naturværdierne på sin ejendom via plantnings-, natur- og landskabsplejeprojekter. Det er vigtigt at skabe forbindelseslinjer i landskabet og øge andelen af småbiotoper. Det giver afveksling i landskabet og det skaber levesteder for vildtet.

- Mange landmænd er meget opmærksomme på at plante og skabe ny natur, og den nye forening vil arbejde for, at vi kan få plantet endnu mere. Det gælder om at udnytte de tilskudsordninger, der eksisterer, og det kan foreningen hjælpe den enkelte lodsejer med.

Østjyllands Plantelaug har indgået aftale med HedeDanmark, som kommer til at stå for rådgivning og plantning i det nye plantelaug. Læhegn og småplantninger renholdes med radrensning i tre år.

- Vi har søgt om tilskud på en million kroner fra støtteordninger i EU og nationalt, og det svarer samlet til et areal med 16 hektar beplantning. Hvor meget vi kan opnå, vides ikke endnu, men det er oplagt, at interesserede lodsejere melder ind til puljen.


Tilskud på 60.000 kr. pr. hektar

Plantningskonsulent Sune Glitrup, HedeDanmark, oplyser, at plantning inklusiv radrensning i tre år koster mellem 130.000 kroner og 170.000 kroner pr. hektar – afhængig af størrelsen på læhegn eller småplantninger.  Småplantninger må dog ikke være større end 0,5 hektar. Der kan søges tilskud på 60.000 kroner pr. hektar.

- Som noget nyt regner man nu tilskud pr. hektar, siger Sune Glitrup, der er klar til at vejlede lodsejere omkring reglerne og hjælpe med at få sendt ansøgning ind.

Læs også