Møller & Co skal ikke pleje vandløb mere

Én af Sjællands store entreprenørvirksomheder startede på at skære grøde i vandløb. Nu er den opgave næsten udgået og andre er kommet til

Gert Møller gik i sine yngre år og skar grøde af i Susåen og andre sjællandske vandløb. Han kender om nogen værdien af at renholde disse og sikre vandgennemstrømningen, så de også kan klare voldsomme skybrud.

- De senere års manglende grødeskæring er meget kritisabelt, påpeger Gert Møller og fortsætter:

- 80 procent af vandløbene i landområderne er gravet ud for at bortlede vand. De vil tørre ud på nogle årstider og være helt vandfyldte på andre årstider. Det vil naturligvis give oversvømmelser, hvis de efterhånden ikke kan fungere.

Startede firma til vandløbsvedligeholdelse

I gamle dage holdt landmænd og lodsejere selv deres vandløb fri for tilgroning. Senere hyrede man folk til dette og Gert Møller udviklede opgaven, så han sammen med en kollega, John Hansen, i 1970 kunne nedsætte sig med et nyt firma alene omkring vandløbsvedligeholdelse.

- Dengang var der et særligt vandløbsregulativ, som beskrev den stand vandløbet skulle være i for at fungere tilfredsstillende, fortæller Gert Møller. To gange om året - i juni og i oktober - blev der holdt grødesyn af vandløbet for at se, om vi holdt vandløbet som foreskrevet.

- Stort set alt foregik manuelt. Først op i 1980erne kom der for alvor maskiner, som kunne være nyttige i vandløbene og vi havde efterhånden flere ansatte i gang, fortæller Gert Møller videre.

Nu har John Hansen og Gert Møller overladt entreprenørfirmaet til næste generation.

- I dag har vi omkring 30 ansatte og har foruden jordarbejder gang i både anlæggelse af cykelstier og renovering af kloakker, fortæller Gert Møller.

Vandløbsvedligeholdelse stoppet

Hvad der derimod ikke er gang i, er vandløbsvedligeholdelse.

- Vi har stort set ingen opgaver mere inden for renholdelse af vandløb i det sjællandske, siger Gert Møller. Det stoppede for et par år siden, da der kom en ny lovgivning for vandløb.

- Nu er holdningen, at vandløbene skal være så uplejede som muligt. Kun hvis det i særlige tilfælde bliver nødvendigt - for eksempel efter kraftig skybrud - bliver vi hyret ind. Men så er skaden allerede sket og oversvømmelser en realitet.

- Samtidig bliver flere og flere arealer befæstede med asfalt, fliser og belægning, så større mængder overfladevand skal ledes væk.

- Vi er rigeligt beskæftigede med alt andet end vandløbsvedligeholdelse, som vi oprindeligt startede firmaet på. Så vi har det udmærket. Men det er meget kritisabelt at se, som de sjællandske vandløb ser ud i dag, slutter Gert Møller.

Læs også