Robotter bliver valgt fra hos store malkebesætninger

For første gang er der et lille fald i antallet af danske besætninger, der malker med automatiske malkesystemer

Antallet af malkebesætninger, der malker med automatiske malkesystemer (AMS) har været stødt stigende, siden malkerobotterne kom til Danmark i 1998. Det skriver LandbrugsInfo.

Men ifølge specialkonsulent Per Justesen fra Videncentret for Landbrug, Kvæg, ser man for første gang et lille fald i antallet af besætninger, der malker med AMS.

- I Danmark ser vi faktisk en trend, der går i den modsatte retning. Når besætningerne bliver rigtig store, ser vi ofte, at robotmalkning bliver valgt fra, og at der i stedet investeres i en stor malkestald, forklarer han til LandbrugsInfo.

Robotternes fremfærd gik især stærkt i årene 2007-2009, hvor der blev installeret robotmalkning i mellem 100 og 240 nye malkekvægsbesætninger hvert år. I 2010 og 2011 har der været cirka 30 nye installationer.

Per Justesen erkender, at den økonomiske krise bærer noget af forklaringen, men siger også:

- Vi både ser og hører, at flere mælkeproducenter, som har malket med AMS, skifter til en traditionel malkestald, når besætningen skal udvides.

Vinder frem i Holland 

Per Justesen understreger, at skiftet fra robotmalkning til traditionel malkning ikke nødvendigvis skyldes utilfredshed med robotterne. I stedet skal forklaringen blandt andet findes i, at store besætninger kræver store investeringer med AMS samt meget arbejde og mange ressourcer.

Helt anderledes ser det ifølge LandbrugsInfo ud i Holland. Her regner man med, at malkerobotterne helt har erstattet traditionelle malkesystemer om 20 år.

Læs også