Frustration og forvirring om vandløbene

Ved et møde, hvor randzonerne er til 3. behandling, håber Patriotisk Selskab at kunne få belyst vandhandleplanerne og randzonerne.

Tirsdag den 29. maj skal ændringerne af den allerede vedtagne randzonelov 3.behandles. Det drejer sig om den så meget omtalte offentlige adgang til de formentlig 10 meter brede zoner langs vandløb og vandhuller i det ganske land, og spørgsmålet hvorvidt det er tilladt at dyrke energiafgrøder i randzonerne.

- Vi håber også, at størrelsen af kompensationen kommer på bordet, og at der i det hele taget kommer en klarhed efter den store forvirring og frustration, lovforslaget har skabt, påpeger direktøren hos Patriotisk Selskab, Henrik Danielsen, forud for et møde, som selskabet har arrangeret netop samme dag.

- Vandhandleplanerne og randzonerne vil nøjere blive belyst af eksperter, og så håber vi under mødet, der foregår i tidsrummet fra kl. 13.30 til 17.15 at kunne oplyse, hvordan den færdige lov er blevet udformet i Folketinget.

 

Abe-flytte-øvelse

Henrik Danielsen kalder hele lovudformningen for meget utilfredsstillende.

- Det er så tåget og uklart, at det er en skændsel for demokratiet. Landmændene er frustrerede i telefonen og forstår ikke, at det altid er dem, som skal holde for. Derfor savner de også synlighed fra hovedorganisationen (Landbrug & Fødevarer, red.), og efterspørger, at der bliver taget til genmæle.

- Det virker slet ikke gennemtænkt, påpeger patrioternes direktør, og hentyder blandt andet til de ufuldstændige kort, som NaturErhvervstyrelsen har lagt til grund for udpegningen af randzonerne, som skal træde i kraft 1. september. En udpegning, som landmændene, ud fra lovens tekst, selv skal stå til ansvar for, og som formentligt skal kontrolleres af kommunerne, der ikke kan finde penge til et sådant kontrolarbejde. Det minder allermest om en abe-flytte-øvelse.

Som det er sket i flere andre lande, så forstår han ikke, at muligheden for udsættelse hos EU benyttes.

- Danmark er duksene på miljøområdet, og man undres slemt, når man lige er vendt hjem med indtryk fra Malta, der også er med i EU.

 

Stor interesse for møde

Konsulent i patrioternes miljøafdeling, Sheila Neldeborg, bekræfter også den store forvirring, som den kommende lov har ført til i landbruget.

- Rigtigt mange ringer, for ikke mindst at spørge til de fejl, som er på NaturErhvervstyrelsens kort, og hvordan de kan rettes. Men også muligheden for at rørlægge render, eller i det hele taget hvordan randzonerne skal opmåles og anlægges, gør vore kunder frustrerede.

På mødet tirsdag efter pinse håber hun, at der kan komme en større klarhed, ikke alene omkring randzoneordningen, men også omkring vandhandleplanerne. Begge er et led i Danmarks opfyldelse af EU's vandrammedirektiv.

I det hele taget bør der fortsat arbejdes for at sikre at der er fagligt belæg for samtlige virkemidler og at disse ikke over implementeres i forhold til EU´s Vandrammedirektiv, fastslår miljøkonsulenten.

Sheila Neldeborg gennemgår selv vandhandleplanerne som det første punkt på mødet. Derefter tager en repræsentant fra en fynsk kommune over for at belyse, hvordan man, i dette tilfælde Faaborg-Midtfyn, har arbejdet med de kommunale handleplaner, som skal være klar senest 22. juni, og hvorefter de i minimum otte uger skal sendes i høring.

Dernæst bliver konsekvensberegningerne i forbindelse med vandhandleplanerne belyst af et af de firmaer, som ventes at få opgaven i flere kommuner.

Endelig sluttes af med en gennemgang af Landbrug & Fødevarers sagsanlæg mod staten omkring vandplanerne samt en belysning af, om det er en mulighed, man som lodsejer bør benytte. Det sker ved direktør Niels Peter Nørring og chefjurist Charlotte Bigum Lynæs.

Prisen for at deltage i mødet er 250 kroner og 350 kroner for ikke-medlemmer. Patriotisk Selskab modtager tilmeldinger frem til torsdag den 24. maj, og med den store forhåndsinteresse kan det meget vel ske, at mødet flyttes fra selskabets egne lokaler på Ørbækvej til det nærliggende Odense Congress Center.

Læs også