Optimisme i landbruget

Landbrugets Jobservice mærker, at der er kommet mere gang i hjulene.

Peder Top, indehaver af Landbrugets Jobservice, er i godt humør.

- Det er forår, og der er kommet større optimisme hos vore kunder, konstaterer han. Vi kan mærke, at der er kommet mere »gang i hjulene«. Det er glædeligt, og det medfører, at vi har fået betydeligt flere landmænd ind, der søger elever, end vi havde på samme tidspunkt sidste år.

- De bedre priser på produkterne er med til at øge optimismen. Det bevirker også, at vi har betydeligt flere praktikpladser end sidste år. Så hvis nogen landbrugselever mangler praktikpladser, skal de bare ringe. Vi skal nok finde praktikpladser til alle, der kan og vil.

Fra Korinth til Haagerup
Efter i nogen tid at have haft kontor på landbrugsskolen i Korinth, flyttede Landbrugets Jobservice i august sidste år til Peder Tops fædrene gård på Stilledalsvej 3 i Haagerup, som Peder Top har ejet siden 1999.

- Vores nyeste tiltag er, at vi mere og mere går ind som landmandens HR-konsulent og laver en samlet plan over rekruttering af medarbejdere samt pleje og udvikling af disse.

- Da vi kender »markedspriserne« på medarbejdere og lønninger, kan vi gå ind og optimere på minimering af omkostninger vedrørende løn og optimering af kvalitet på medarbejdere. Vi går ind og vælger den rigtige person til den rigtige stilling.

Organisationsplan
- I dag har mange landbrug flere medarbejdere, fortsætter Peder Top. Nogle skal på skole, og nogle rejser. Vi kan lave en organisationsplan - og i samarbejde med landmanden gå ud og rekruttere.

- Ved hjælp af personprofiler med ansøgernes menneskelige og faglige kvalifikationer laver vi forarbejdet, så landmanden får to-tre egnede kandidater til samtale. Landmanden skal så blot aftale løn - og finde ud af »kemien«.

- Vi kender lønniveauet og kan medvirke til at få sammensat det bedste medarbejderteam til den rigtige løn.

Korrekt aflønning
Peder Top understreger, at fokus er »Danske medarbejdere til danske landbrug«.

- Men, siger han, vi formidler også mange jobs til udenlandske medarbejdere og landbrugsstuderende, primært fra Rumænien, Brasilien og Ukraine. Det er vigtigt, at alle landbrugsstuderende - uanset hvilket land de kommer fra - bliver aflønnet præcis som en dansk elev under uddannelse.

- Med hensyn til medarbejdere sker det ofte, at vi forhandler og aftaler løn forud for jobsamtalen. Og vi sørger for, at medarbejderen får overenskomstmæssig aflønning, hvis landmanden er med i en arbejdsgiverforening. Vi sørger for, at der fra starten bliver lavet en ansættelseskontrakt, og at alle papirer er i orden.

Positiv stemning
- Vores udenlandske landbrugsstuderende kommer her til en gang om måneden. Vi samler dem i et hold, som i forbindelse med to overnatninger på Midtfyns Fritidscenter får en orientering om at være i Danmark og være på et landbrug. Derefter afhenter landmændene deres studerende. Efterfølgende aflægger vi besøg på gårdene og følger vores kunder og unge for at se, hvordan det går.

- En gang om året holder vi et gratis heldagsarrangement for vore landbrugsstuderende og deres praktikværter, fortæller Peder Top. I år foregår det onsdag den 11. april på Midtfyns Fritidscenter. Mens vi sørger for orientering og aktiviteter for de unge, vil Peter Bredsdorff-Larsen, der er assistenttræner for herrelandsholdet i håndbold, holde foredrag for landmændene.

- Vi mærker en positiv stemning. Vi har fået flere landmænd ind, som søger elever. Og vores marts-hold med landbrugsstuderende er det største i to år. Et stigende aktivitetsniveau er vigtigt for samfundet. Og for os er det vigtigt at finde den bedste person til arbejdet - uanset hvor vedkommende kommer fra. Vort fokus er danske medarbejdere til danske virksomheder. Men det er vigtigt, at vi har flere tilbud »på hylderne«, fastslår Peder Top.

Læs også