Miljømafiaen manipulerer

I Folketinget er der stort behov for viden om, hvordan virkelighedens verden virker, sagde Ib W. Jensen i sin beretning på Fyns Familielandbrugs årsmøde onsdag.

Fyns Familielandbrugs formand, viceformand i Landbrug & Fødevarer, Ib W. Jensen, Glamsbjerg, tog i sin beretning på Fyns Familielandbrugs årsmøde i onsdags den økonomiske krise som første emne. Han nævnte, at siden sidste årsmøde er ca. 235 landbrug kommet på tvangsauktion, og i de kommende par år følger måske 4-500 efter. Alle med forfærdelige følger for familien.

Kvalitetsfødevarer til verden
- Lidt grotesk her i krisen er det så at konstatere, at mens mange landmænd har det rigtig svært, så får det danske samfund virkelig gavn af landbrugets eksport af kvalitetsfødevarer til hele verden, påpegede Ib Jensen. I de seneste år er al anden eksport faldet, mens landbrugets er steget, og det blev i 2011 til ikke mindre end 72 milliarder kroner.

- Samtidig er nettoeksporten for fødevarer ekstra høj - ca. 42 milliarder kroner eller 57 procent af Danmarks totale overskud på handelsbalancen. Det hænger sammen med, at råstofferne i husdyrproduktionen i stort omfang avles af den danske muld i modsætning til anden eksport, hvor importen af råstoffer til at fremstille færdigvaren er høj. Det var måske noget Folketinget skulle sætte sig ind i.

Folketinget og virkeligheden
- I det hele taget lader det til, at der i Folketinget er stort behov for viden om, hvordan virkelighedens verden virker. For jeg er sikker på, at de gerne vil have mere beskæftigelse og mindre underskud i statskassen. Og have opfyldt de grønne ambitioner om mere natur og biodiversitet.

- Hvis politikerne vil gøre noget godt på disse områder, kan det jo ikke nytte at lægge nye skatter og afgifter samt mere bureaukrati på et af Danmarks allerstærkeste lokomotiver, nemlig fødevareklyngen, der beskæftiger ca. 150.000 mennesker. Der burde man i stedet sørge for ordentlige konkurrenceevnevilkår, så man kunne øge beskæftigelsen og indtjeningen til gavn for det danske samfund.

Manipulation
Ib Jensen var rystet over, at der et par dage før forslaget om ny ekstraafgift på planteværnsmidler kom en melding fra Miljøministeriet om, at de danske landmænd har belastet natur og miljø med 30 procent mere fra 2007 til 2010. Det var guf for DN og Danva, som i pressen kunne harcelere over de svinske landmænd. Nu skulle landmændene altså straffes!

- Men, fastslog Ib Jensen, det hele var blot ren manipulation fra Miljøministeriet. For det første har der aldrig været et miljøindeks for planteværnsmidler, selv om landbruget i mange år har bedt om det. Derfor har den enkelte landmand aldrig haft en chance for at bruge det mest miljøvenlige middel.

- For det andet vælger ministeriet udgangspunkt i netop 2007, fordi forbruget her er særlig lavt. Havde man valgt 2008 i stedet for, så var miljøbelastningen i stedet faldet med 16 procent. Men det havde jo været en positiv historie om landbruget, og det kunne man alligevel ikke få sig selv til i Miljøministeriet!

Tåbelighed og politik
Også vandplanerne fik et par ord med på vejen fra Ib Jensen:

- Dansk landbrug belastes hårdt af vandplaner og vandrammedirektiv. Det ser ud til, at Danmark overimplementerer voldsomt i forhold til andre EU-lande, hvor man både tager hensyn til natur og erhverv. Det store problem i Danmark er, at vi har en miljømafia af embedsmænd, der i den grad kører med klatten uden faglige hensyn.

- Men, betonede Ib Jensen, også her er der - som mange andre steder i miljødebatten - for lidt viden. Desværre er det ofte ikke faglighed eller økonomi, der har den store betydning, når Folketinget laver masser af miljølove. For eksempel er det ren tåbelighed og politik, når der i loven om bræmmer langs alle vandløb ikke gives mulighed for at plante afgrøder til bioenergi. Igen et bevis på, at der ikke er sammenhæng i politikken.

Læs også