Halmprisen skal være rigtig

Fredag den 30. marts er sidste frist for at afgive tilbud ved den nyeste udbudsrunde på halm til Fynsværket.

Vattenfall A/S inviterer i denne tid nuværende og nye interesserede leverandører til at fremsende tilbud på levering af halm til Fynsværket for halmåret 2012-2013. Den efterspurgte halmmængde udgør ca. 30.000 tons, og kontrakterne starter 1. august 2012.

Tilbud skal være Vattenfall i hænde senest på fredag den 30. marts kl. 12.00, og tilbud skal sendes eller afleveres i papirformat og ikke pr. e-mail eller fax. Vattenfall gør i udbudsmaterialet opmærksom på, at tilbudsgivers tilbud vil være det endelige tilbud, der indgår i tilbudsvurderingen, idet der ikke efterfølgende vil være adgang til at forhandle indholdet af tilbuddet.

Værdi for jorden
I forbindelse med den aktuelle udbudsrunde på halm til Fynsværket gør rådgivningschef planteavl, Leif Hagelskjær, Centrovice, opmærksom på, at der gælder ret præcise vilkår, som det er vigtigt at sætte sig ind i, hvis man vil afgive tilbud på levering af halm. Blandt andet skal man sikre sig, at den ønskede halmlevering ikke kolliderer med eventuelle kontrakter, som man er bundet af til anden side.

- Landmændene skal passe på, at de ikke sælger halmen for billigt, advarer Leif Hagelskjær. Der er omkostninger, som de skal sørge for at få dækket.

- Husk også at tage højde for, at halmen også repræsenterer en værdi ude i marken. Blandt andet for jordens struktur og indhold af organisk materiale.

Tænk på jordstrukturen
- Det er vigtigt - også på lertoppene - at have en ordentlig jordstruktur. Det giver en bedre etablering af afgrøderne. Endvidere har jordens indhold af organisk materiale (humus) betydning for dens evne til at holde på vandet. Det kommer mest til udtryk på lettere jorde, mens jordstrukturen især har betydning på de sværere jordtyper.

- Med halmen fjernes kulstof fra jorden. Det problem kan eventuelt løses med etablering af efterafgrøder, som tilfører jorden noget kulstof. Man sparer snitning og nedmuldning af halmen. Og ved nedmuldning af efterafgrøder får man noget kvælstof (N). Derved kan man eventuelt trække lidt fra det, som det koster at etablere efterafgrøder.

Mange omkostninger
Leif Hagelskjær har beregnet, at halmen, når den ligger på skår, repræsenterer en næringsstofværdi på ca. 15 øre pr. kg og ca. 10 øre i strukturværdi. Der til kommer omkostning til etablering af efterafgrøder på 5 til 10 øre pr. kg, afhængigt af mængden af N fra efterafgrøden. Alt i alt en værdi på 25-35 øre pr. kg.

Oven i skal lægges omkostning til bjærgning af halmen, 25-30 øre pr. kg, samt til opbevaring, 10-15 øre pr. kg. Udgifterne til bjærgning og opbevaring vil være forskellige alt efter maskininvesteringer, opbevaringsforhold m.v. hos den enkelte landmand. Men i alle tilfælde vil begge dele koste både penge og arbejde.

Det giver tilsammen en omkostning på rundt regnet 70 øre pr. kg halm ab. gård (afhentet). Der til kommer ca. 10 øre pr. kg til transport af halmen, således at værdien an værk (leveret) lander på ca. 80 øre pr. kg. Ved fire ton halm pr. ha svarer 10 øre pr. kg til 400 kroner pr. ha.

I det nævnte eksempel er ikke indregnet nogen fortjeneste - ud over hvad der måtte ligge i udnyttelse af investeringer i maskiner, bygninger og arbejdskraft, som i forvejen er til stede.

Resultatet skal være positivt
- Når man overvejer at afgive tilbud på levering af halm, skal man passe på, at man ikke stirrer sig blind på bundlinieprisen, understreger Leif Hagelskjær. Uanset hvordan forholdene er i den enkelte bedrift, så er bjærgning, opbevaring og levering af halm forbundet med store omkostninger. Derfor er det vigtigt at overveje det nøje, inden man afgiver tilbud. Man skal være opmærksom på, at hvis tilbuddet bliver antaget, så fanger bordet. Og så er det vigtigt, at den pris, man har budt ind med, er en, man kan leve med.

- Det er også vigtigt at huske at sætte pris på den værdi, halmen repræsenterer ude i jorden. Den er lidt mere langsigtet, idet man ikke mærker det lige på et par år, at der sker ændringer i jordens struktur og humusindhold. Og man skal være opmærksom på, at halmen kan tage så meget fokus, at man risikerer, ikke at få etableret den næste afgrøde i tide.

- Kort sagt: Landmanden skal være opmærksom på, at det hele helst skal resultere i et plus på bundlinien!

Læs også