Mette Gjerskov spilder gode klimakroner på energipil

Den forhøjede støtte til energipil, som fødevareministeren har givet, øger konkurrenceforvridningen i forhold til skovflis og er ikke leveringsdygtig i mest miljø og klimavenlig energi for skatteydernes penge, mener Dansk Skovforening og HedeDanmark.

Dansk Skovforening og HedeDanmark advarer i en fælles pressemeddelelse fødevareminister Mette Gjerskov mod den ekstra støtte på 500 kroner pr. hektar til energipil og andre energiafgrøder.

- Det lyder som en klimavenlig investering i planteenergi, men vil desværre virke imod hensigten, hedder det fra de to parter.

Med henvisning til erfaringer fra Sverige peger Dansk Skovforening og HedeDanmark på risikoen for, at nogle producenter alene etablerer energipil for at få tilskud.

Erfaringer fra Sverige
I Sverige blev mange hektar etableret med store tilskud, men blev efterfølgende ikke passet og plejet optimalt. Dermed bliver produktionen meget ringe, og samfundet får meget lidt for sine penge.

Energipil forudsætter nemlig pleje med intensiv renholdelse og gødskning. Så kan der produceres over 10 ton tørstof pr. hektar pr. år. Men uden pleje kan produktionen være fra ingenting og ofte kun op til to til tre ton tørstof pr. hektar pr. år.

Ifølge Dansk Skovforening og HedeDanmark forvrider tilskuddene overfor træ fra skovene og anden klimavenlig energi.

40 procent i støtte
Flis fra skove og anden planteenergi udenfor markerne får ingen statsstøtte.

Samtidig støttes flis fra energipil på markerne allerede over 13 kroner pr. gigajoule. Beløbet kommer frem, når de seneste 500 kroner pr. hektar, svarende til tre kroner pr. gigajoule trækkes fra de 16,4 kroner pr. gigajoule, energipil støttes med under optimale forhold.

Hermed udgør den samlede støtte til energipil 40 procent af markedsprisen for energipil leveret på et varme- eller kraftvarmeværk.

Denne massive statsstøtte forventer Dansk Skovforening og HedeDanmark vil give en konkurrenceforvridning og ineffektivt produktion.

Ønsker bedre støttemodel
Både Dansk Skovforenings direktør Jan Søndergård og divisionsdirektør hos HedeDanmark Steen Riber slår fast, at de ikke har noget mod energipiledyrkning på landbrugsjord, men påpeger blot det synspunkt, at skatteyderne med ordningerne får mindre klimavenlig energi for pengene end man kunne have fået.

- Vi har intet imod energipil på landbrugsjord. Det er godt for klimaet, og Mette Gjerskovs hensigt – at fremme produktionen af planteenergi – er helt rigtig. Men det skal gøres på en bedre og bredere måde, så alle producenter af biomasse til energi får et incitament til både at producere varen samt til at optimere produktionen.

Opfordringen er derfor at støtte hele biomasseanvendelsen, så Danmark får mest mulig klimavenlig energi og miljø for pengene.

Konkurrenceforvridende
Dansk Skovforening og HedeDanmark påpeger, at enkeltbetaling til energipileproduktion under alle omstændigheder, også før Mette Gjerskovs forhøjede støtte, er konkurrenceforvridende i forhold til produktion af skovflis.

- Tallene i vore beregninger for støtte pr. gigajoule (se faktaboksen) er minimumtal, fordi beregningen bygger på høje værdier for produktion og energiindhold.

Kritikerne af den forhøjede støtte til piledyrkning peger på, at hvis støtten går til pil, der ikke plejes optimalt og afgrøden udsættes for mangelfuld ukrudtsbekæmpelse og gødskning, og høstudbyttet kun bliver cirka tre ton pr. hektar, så vil støtten ryge helt op på 55 kroner pr. gigajoule.

Læs også