Gjerskov optimistisk efter første rådsmøde som formand

EU' s landbrugsministre debatterede markedsinstrumenter og dyrevelfærd ved det første rådsmøde under det danske formandskab i mandags.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har sat sig det mål, at det skal lykkedes under det danske EU-formandskab at nå igennem drøftelser af alle centrale reformslag.

Efter det første møde i mandags i EU's ministerråd for landbrug og fiskeri er hun optimistisk for, at det skal lykkedes.

- Dagens grundige drøftelser forstærker mit håb om, at vi kan nå igennem alle centrale reformforslag under det danske formandskab. Det er målet at afslutte med en statusrapport, som kan være en hjælp for de kommende forhandlinger under det cypriotiske og det irske formandskab, sagde Mette Gjerskov efter mødet var slut i mandags.

Det danske formandskab havde under mødet fremhævet to hovedspørgsmål, nemlig redskaber til krisestyring og spørgsmålet om organisering af fødevarekæden.

Ny kvægsygdom på programmet
Rådet forholdt sig også til den nye virussygdom, Schmallenberg virus, der er konstateret hos kvæg og får i Nederlandene, Tyskland, Belgien og Storbritannien.

- Jeg er glad for, at rådet allerede nu har fået information om den nye virus, der beklageligvis er fundet i europæiske besætninger. Vi tager det meget alvorligt og vil bygge på EU’s omfattende ekspertise i håndtering af husdyrsygdomme, sagde Mette Gjerskov.

Dyrevelfærd på programmet
På mandagens møde præsenterede Kommissionen tillige sit forslag til strategi for dyrevelfærd. Den vil blandt andet indgå i den fælles konference om dyrevelfærd, som Kommissionen og formandskabet i fællesskab har arrangeret og som afholdes i Bruxelles fra 29. februar til 1. marts.

- Dyrevelfærd ligger højt på det danske formandskabs dagsorden. For nylig er spørgsmålet om maksimal transporttid af husdyr kommet i fokus, da en million europæere skrev under på et krav om dette. Det illustrerer den store betydning af dyrevelfærd, og har gjort stort indtryk på mig. Det giver stof til eftertanke for os alle, siger Mette Gjerskov.

Debatten om dyrevelfærd og om markedsinstrumenter for landbrugsprodukter vil nu, sammen med de øvrige reformforslag, fortsætte i rådets arbejdsgrupper. Og EU’s landbrugsministre vil fortsætte gennemgangen af de øvrige reformforslag på rådets møder i marts, april, maj og juni.

Læs også