Så den nye såsædsfabrik

DLG/FAF's fynske repræsentantskabsmedlemmer var i sidste uge på rundvisning i den nye fabrik i Beldringe.

Der produceres ikke længere såsæd på Odense Havn. I foråret blev dele af FAF's fabriksanlæg flyttet til de nye omgivelser i det tidligere S.A.B.-anlæg ved Beldringe Lufthavn.

I forbindelse med Danish Agro's overtagelse af S.A.B. for et par år siden blev såsædsfabrik med tilhørende kornlager til overs, og derfor så DLG/FAF muligheden for at få produktionen væk fra det logistisk besværlige område på havnen.

I den forbindelse har DLG/FAF valgt at gennemføre en gennemgribende renovering og udvidelse af anlægget med blandt andet en ny fabriksbygning med to helt nye renseværker.

Siden august
I mandags var de fynske repræsentantskabsmedlemmer på besøg på såsædsfabrikken, der også har fået en ny administrationsbygning med vejerbod.

Efter planen stod anlægget færdigt 1. august, og var dermed klar til at producere såsæd af kontraktavlen af først vinterbyg og siden hvede.

- Vi producerer en stor del af den såsæd, som anvendes i fynsk landbrug, men også til andre egne af landet. Og lige nu fremstiller vi såsæd af specielle vårbygsorter for Carlsberg til det franske marked, fortæller souschef Henning Jakobsen, der er ansvarlig for DLG/FAF's såsædsproduktion og planteavlsområdet.

I de første uger af august køres der 12 timers drift i alle ugens syv dage med produktion af vinterbyg. Derefter følger såsæd af hvede, indtil såsæsonen er ovre. Henover vinteren producerer de fire faste folk i fabrikken så vårbyg-sådsæd, inden foråret står på renovering og klargøring af anlægget - og på afspadsering fra de hektiske uger i sæsonen.

På anlægget i Beldringe kan der produceres 30 tons såsæd i timen, eller 16-20.000 tons på årsplan. Hvor der tidligere var mulighed for leverancer i 50 kg-sække, så fyldes alt såsæd nu kun i storsække.

Knaphed på sædekorn
Henning Jakobsen erkender, at efteråret bød på store prøvelser, ikke med det nye anlæg, som fungerede perfekt, men på grund af det dårlige høstvejr.

- Dels kneb det med at få alle partier ind fra fremavlerne, og dels trak høsten og såningen meget langt ud. Derfor har vi brugt alt korn, som vi har haft kontrakt på. Det samme gælder vårbyggen, hvor fremavlerne ligger inde med 8-9.000 tons, som skal hertil og behandles i vinter.

Henning Jakobsen vurderer, at der på landsplan vil blive sået mellem 100 til 150.000 hektar mere vårsæd end normalt, som følge af et 20-25 procent mindre sået areal med vinterraps og også mindre vintersædsarealer. Derfor bliver der run på maltbyggen, hvor han forventer, at Queens igen bliver den helt store sort.

- Derfor kan der blive knaphed på såsæd til foråret, ikke mindst af denne sort, forudser souschefen.

Frygter ikke hjemmebejdsning
At op mod 20-25 procent af planteavlerne vælger selv at få bejdset deres korn til udsæd, ser han ikke som nogen trussel for Beldringe-fabrikken.

- Generelt er procentdelen ikke så høj på Fyn og Sjælland, og samtidig har vi en god eksport. Endelig fornemmer jeg, at egenproduktionen går lidt i bølger, og med vor kvalitet og attraktive sorter er vi absolut konkurrencedygtige, også selv om nogen skulle »glemme« at betale forædlerafgift, som loven også kræver af egen udsæd.

Henning Jakobsen påpeger vigtigheden af den korrekte bejdsning for at modstå sygdomme. Og netop her er fabrikkens store anlæg i sagens natur optimale i konkurrencen med små mobile anlæg.

Bedre end sidste år
Udover det nye produktionsanlæg kunne Henning Jakobsen også med sin mangeårige planteavlsbaggrund med glæde fortælle repræsentantskabsmedlemmerne om den indeværende vækstsæson.

- Efter det besværlige efterår har vejret artet sig anderledes gunstigt, og faktisk står afgrøderne nu bedre end sidste år. Dermed er forudsætningerne for at modstå vinteren og få et godt resultat næste år til stede. Selv de sent såede områder i den sydlige del af Fyn er »nået med«, men måske kan man være lidt bekymret for sneskimmel i markerne på Nordfyn, hvor vintersæden er langt fremme.

Læs også