179 landmænd har søgt erstatning efter oversvømmelser

Der bliver kun tale om et lille plaster på såret, lyder det fra Stormrådet, der netop nu er i gang med at behandle de mange sager om landmænd, der har søgt erstatning efter sommerens oversvømmelser.

Tallet på landmænd der har søgt erstatning hos via stormflodsordningen for oversvømmet marker er nu oppe på 179.

Tallet kan stadig nå at blive endnu højere, når forsikringsselskaberne melder ind med de sidste sager, fortæller Poul Jensen, specialkonsulent i Stormrådet, der administrerer stormflodsordningen, der dog fortæller, at man er meget tæt på det endelige antal.

Det er første gang, at oversvømmelserne kan ryge ind under stormflodsordningen, da den gamle kendte ordning, især på grund af massive oversvømmelser i nordsjællandske villakvarterer, i 2010 blev udvidet med skader forårsaget af oversvømmelser som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer. Det betyder, at der under visse forudsætninger kan ydes en vis form for erstatning for de afgrøder, som ødelægges under en sådan oversvømmelse.

Begrænset erstatning
Poul Jensen fortæller dog, at landmændene langt fra skal regne med at blive fuldt kompenseret for deres tab.

- Det er jo en begrænset erstatning. Den dækker kun det direkte tab. Det vil sige de afgrøder, som er direkte beskadiget af vand. Det vil sige, at i den her sammenhæng vil driftstabet, som er langt det største tab, ikke være dækket i den her ordning, siger Poul Jensen, der forklarer, at der derfor kun bliver tale om et lille plaster til såret.

Han fortæller, at af de opgørelser, som han indtil videre har set, så kan landmændene kun se frem til at få dækket det der svarer til ti procent af driftstabet.

Tager tid
Ind til videre er kun en enkelt sag af de nu 179 sager afgjort. Ifølge Poul Jensen er det en lang proces at komme igennem de mange sager.

- Vi skal jo finde ud af mange ting, før man kan få erstatning efter ordningen. Vi skal først konstatere, at der har været en oversvømmelse, og det er jo selvfølgelig ikke så svært. Men vi skal også finde ud af, om det er en kvalificeret oversvømmelse. Det vil sige, at vandet skal komme fra en å, et vandløb eller en sø, der har haft en ekstrem vandstand med såkaldt 20-års hændelse, siger Poul Jensen.

20-års hændelse vil sige, at oversvømmelsen statistisk skal indtræde sjældnere end hvert 20. år.

Læs også