Vigtigt med sammenhæng mellem mark og stald

Grovfoderets kvalitet afspejler sig i mælkeproduktionen, lyder det fra det private rådgivningsfirma, AgriFyn ApS.

- Det er uhyre vigtigt, at der er sammenhæng mellem mark og stald. Den kvalitet, vi laver ude i marken, afspejler sig direkte i mælkeproduktionen.

Det understreger planteavlskonsulent Kristian Schach Jensen, der sammen med kollegaen Niels Kristian Pedersen ejer og driver det private rådgivningsfirma, AgriFyn ApS, som tilbyder alsidig planteavlsrådgivning til landbrug.

AgriFyn ApS er med i en gruppe af private planteavlskonsulenter og har et netværk, AgroNetværk, med andre uafhængige rådgivere.

Erfarne rådgivere
Begge har mange års erfaring som planteavlskonsulenter. Blandt andet i den daværende Østfyns Landboforening. De har arbejdet sammen siden 1995, og 1. september 2009 startede de deres eget rådgivningsfirma, AgriFyn ApS, som de hver ejer halvdelen af.

AgriFyn ApS har adresse på Kristian Schach Jensens bopæl, Bremerskovvej 184 ved Langeskov, men begge har kontor hjemme på deres respektive bopæl. Og begge kører ud hjemmefra og har »kontoret« med i form af en bærbar computer. Opgaverne har de i store træk fordelt således, at Kristian Schach Jensen primært beskæftiger sig med kvægbedrifter, mens Niels Kristian Pedersens primære arbejdsområde er svinebedrifter.

God kvalitet
- Vi er i den første halvdel af majshøsten, og den tegner fantastisk lovende, vurderede Kristian Schach Jensen, da Landbrug FYN talte med ham i mandags. Majsen er generelt af en god kvalitet med veludviklede kolber. Majsen er sået tidligt, og trods en dårlig august og september er den alligevel blevet god. Det er et helt andet år end sidste år.

Kristian Schach Jensen understreger, at der helst skal være én stor veludviklet kolbe på hver majsplante. I yderkanten af marken, hvor der er mere lys og luft omkring planterne, kan der godt være to veludviklede kolber. Hele majsplanten er let fordøjelig. Men uanset om det gælder ensilering eller majs til modenhed, er det vigtigt, at der er veludviklede kerner.

Fyn er fin til majs
- På Fyn har vi generelt gode forhold til at dyrke majs, idet vi har meget kystklima, påpeger konsulenten. Sortsvalget er alfa og omega, og det er vigtigt, at man ved, hvad majsen skal bruges til.

- Sorterne er i årenes løb blevet bedre egnede til Danmark. Samtidig har klimaet forandret sig lidt, hvilket betyder flere majsvarmeenheder i løbet af vækstperioden. Det betyder, at udbytterne følger med op.

- Majs er den store grovfoderafgrøde. Den er enkel at dyrke, passe og høste - med 31-33 procent tørstof ved høst. Hvis den snittede majs bliver ordentligt sammenkørt, kan det næsten ikke gå galt. Der er heller ikke problemer med, at majsen ikke kan klare vejret. I øvrigt oplever vi her på Fyn meget sjældent nattefrost i september.

Græs og kløver hver for sig
Kristian Schach Jensen konstaterer, at der i år har været avlet enormt meget græs. Men det har været svært at bjærge det på grund af våde marker.

- Hovedparten af græsset er til slæt. Der har været en stor udbyttefremgang de senere år. Ikke mindst på grund af nye sorter. På Fyn har Rajsvingel og rødkløver været med til at give et stort løft i udbytterne.

- Man er begyndt at overveje at adskille græs og kløver - i stedet for at så begge dele sammen. Hvis græsmarken gødes hårdt, begynder græsset at vokse meget - og kløveren går væk. Derfor prøver vi som forsøg at dyrke kløver separat som en supplerende proteinkilde.

Vigtigt med høje udbytter
- En konventionel græsmark kan tåle meget gødning. Rajsvingel gror meget om foråret. Og græs er i det hele taget godt til at kompensere senere i vækstsæsonen, hvis der for eksempel er kommet for lidt regn. Vores erfaring er, at det går fint med at ensilere græs og kløver, som dyrkes hver for sig. Det betyder, at man forhåbentlig har protein til en rimelig pris.

- Vi dyrker også en del lucerne. Den har en god sundhedseffekt på koen. Men det er vigtigt, at kunderne spiller med på det nye. Og hele tiden er det vigtigt med høje udbytter.

Efter den usædvanligt våde høst peger Kristian Schach Jensen på, at de fleste kvægbrugere mangler halm. Han håber, at det vil blive muligt at købe halm fra Vattenfall - både til foder og til strøelse.

- Midt på året tegnede det til et godt år, fastslår han. Men med al den regn, vi har fået, kan det godt vise sig at blive et dårligt år!

Sørg for nok grovfoder
- Har du nogen råd til de fynske landmænd med hensyn til den kommende fodringssæson?

- Her og nu skal folk gøre, som de plejer. En høj stub, som nogle har talt for, kan sætte mere til i udbytte, end kvaliteten kan opveje. Det afspejler sig på bundlinien.

- Fremover skal folk sørge for, at de har grovfoder nok - at der er et tilstrækkeligt stort areal. I de gode egne kan man så nogle sorter, der kan bruges til kernemajs - og så have den som buffer. Det er vigtigt at sørge for at have et vist overlap.

- Men, fremhæver Kristian Schach Jensen, det er vigtigt at have arealer, der kan bruges til det. Man skal have lyst til at arbejde med det. Og det skal være på de egne, hvor forholdene er gode til at dyrke majs. For eksempel på Midtfyn, hvor klimaet er køligere, skal man nok holde sig fra det.

Læs også