Produktionsarbejder ude og hjemme

Mindre landbrug kræver ekstra indtjening, og en kombination med udearbejde udfører Hans Henrik Dybendal med glæde.

Hans Henrik Dybendal er deltidslandmand, og sjette generation på slægtsgården Dybendalgaard på Elsehovedvej ved Vejstrup. Efter et glidende generationsskifte, som startede i 1995 med halvdelen efter faderen, har han siden 2009 været ejer af ejendommen.

Med stor interesse for landbruget var det oplagt for ham at videreføre ejendommen i slægten. Den var oprindelig fæstegård, men blev overtaget i 1841. På ladegavlen markerer årstallet 1845 dens opførelse.

- Der har været slidsomme generationer før mig, så hvorfor ikke følge arven op. Jeg er ganske vist ikke vokset op på stedet, men i Svindinge, hvor mine forældre stadig har en ejendom, som vi samarbejder om. Det kan jo ses på en høstdag, hvor jeg er på mejetærskeren, og far kører kornet hjem, fortæller Hans Henrik Dybendal.

Planlagt høstferie
Med fuldtidsarbejde ude er der valgt en enkel planteproduktion for de tilhørende 25 hektar, og i denne høst har det været vinterraps, vinterbyg og vinterhvede. De to førstnævnte afgrøder blev høstet inden regnen, men nu er der totalt indhøstet.

- Til gengæld har vi døjet med at komme videre frem i min fars 11 hektar vinterhvede. Her giver den rigelige regn nogle stop, men heldigvis står hveden op, så det vil lykkes. Desværre har DMI-vejrudsigten snydt nogle gange, konstaterer Hans Henrik Dybendal.

- Nu har det heller ikke gjort det nemmere, at den planlagte ferie fra arbejdet netop på grund af vejret ikke kunne udnyttes maksimalt til høstarbejdet, men trods alt til rapsen og vinterbyggen.

Kombisåsættet er klargjort
- Til næste sæson har jeg så klargjort en del. Kombisåsættet, en Kongskilde Demeter S3000 er sået ind til rapsen, og mellem regnbygerne er der pløjet til vinterrapsen, som flere på egnen allerede har fået i jorden, lød det fra deltidslandmanden under sidste uges høstarbejde.

- Fra grovvareselskabet har de også været kvikke til at levere såsæden, som i år bliver Hereford plus den nye sort Jensen. Efter næste år bliver der fem års pause, inden der igen bliver raps, så der ikke risikeres sygdomme, bemærker Hans Henrik Dybendal.

- I Svindinge hos min far bliver det hele sået med Meridian vinterbyg, så der gerne skulle blive varieret høsttid til næste år med de forskellige afgrøder.

Samarbejdet giver god udnyttelse af maskinerne, og når Hans Henrik Dybendal ser fremad, er mulighederne naturligvis betinget af effektivt udnyttelse af det eksisterende, men også med tanke for, hvordan eventuel udskiftning kan foretages.

- Sammenlægninger af landbrug er ikke ophørt, men videre samarbejde med anden ligestillet landmand kunne eventuelt være en mulighed i min situation, vurderer Hans Henrik Dybendal.

Stabil indtægt påkrævet
Når der ikke er fuld tid på hjemmebanen, er det oplagt, at der heller ikke er fuld årsindtægt.

- De seneste halvandet år har jeg været produktionsmedarbejder på virksomheden Aluventa i Svendborg, som blandt andet producerer varmeflader til varmevekslere. Det er for mig et spændende arbejdsliv kombineret med landbruget, siger Hans Henrik Dybendal, der også nyder samværet med kolleger.

Han var ikke ukendt med det kombinerede arbejdsliv, da hans far også sammen med landbruget havde påtaget sig anden beskæftigelse ude.

Supplerende til indtægtskolonnen i regnskabet hører også en jagtleje fra 3,5 hektar skov til Dybendalgaard. Endelig er der lejeindtægten fra stuehuset. På de 166 kvadratmeter bor en familie, mens han selv i sidefløjen har nok med 82 kvadratmeter.

Tid til højskolen
Hans Henrik Dybendal, som er 35 år, startede i sin tid på landbrugsuddannelsen og gennemførte grundskolens to moduler på Korinth Landbrugsskole.

- Det videre i uddannelsen har jeg ikke gjort brug af, men til gengæld valgte jeg i 2003 at bruge et halvt år på Odder Højskole, som var til stor glæde med meget forskellig indsigt i samfundslivet. Min farfar havde været på Ryslinge Højskole, hvad der for ham havde været godt, så hvorfor ikke, bemærker Hans Henrik Dybendal.

Kulturel interesse bliver også tilgodeset, når Odense Teater frekventeres og ligeledes kunstmuseer, herunder Aros i Aarhus. Hjemligt er det trædrejebænken, som holder for når, der drejes skåle og lysestager, hvis han da ikke er på løbetræning.

Uden for sæsonerne i marken er der dog også andre gøremål på gården. Landbrugsbygninger kræver altid vedligeholdelse, så de ikke forfalder, og det gør de bestemt ikke på Dybendalgaard.

Legatmodtager i Familielandbruget
Som rådgiver til bedriften benytter Hans Henrik Dybendal Sydfyns Familielandbrug med konsulenterne Ulla Jakobsen og Hans Erik Eriksen, og de har utvivlsomt haft indflydelse på valget af årets modtager af Ove Skov Larsens Mindelegat.

Da formanden, Arne Aksglæde, ved generalforsamlingen i foråret uddelte legatet, var det med udtrykket, at Hans Henrik Dybendal var en værdig modtager af legatet.

Legatets pengebeløb har modtageren endnu ikke brugt, men han giver udtryk for, at det bliver til bedriften på slægtsgården og ikke til en ferie.

Læs også