Biodiversitet i landbrugslandet

Centrovice og Naturstyrelsen, Fyn inviterer til debatmøde med miljøminister Karen Ellemann.

Miljøminister Karen Ellemann har for nylig sat biodiversitet på dagsordenen med et debatoplæg om regeringens kommende strategi på området.

Hvordan får vi mere biodiversitet i landbrugslandet, lyder spørgsmålet, og med det som udgangspunkt inviterer Centrovice og Naturstyrelsen, Fyn i fællesskab til debatmøde om emnet tirsdag den 23. august kl.13.30-15.30 i konferencelokalerne hos Centrovice i Vissenbjerg.

- Landbruget fylder 60 procent af vores areal, så landmændene spiller en vigtig rolle, når det handler om biodiversitet, siger forstfuldmægtig Mogens Krog fra Naturstyrelsen, Fyn, der i forvejen arbejder med projekter, der skal skabe mere sammenhæng i den fynske natur.

Debatmødet vil ifølge Mogens Krog tage udgangspunkt i de tiltag, der allerede sker ude i landskabet og de muligheder – bl.a. i form af tilskudsordninger – som landbruget har på nuværende tidspunkt, når det handler om at skabe mere natur i det åbne land.

- Der bliver plantet masser af hegn og biotoper, og mange landmænd laver naturplaner med udgangspunkt i natur- og jagtinteresser på den enkelte ejendom. Hvis man i højere grad også tænkte biodiversitet ind i de forskellige tiltag, så kunne man samtidig få skabt større sammenhæng i naturen og landskabet, påpeger Mogens Krog.

En række oplægsholdere
Foruden miljøminister Karen Ellemann vil der også være en række andre indlægsholdere, blandt andet er Foreningen Plantning og Landskab, som administrerer de kollektive læplantningsordninger, repræsenteret.

- De har måske fat i noget, som også kunne være interessant at kopiere på andre områder, for med de kollektive læplantningsordninger får man løst nogle opgaver relativt billigt ude i lokalområderne, siger Mogens Krog, som samtidig peger på et interessant aspekt i forbindelse med læhegnene.

- Man kan faktisk pleje hegn i landskabet ved at tage biomasse ud i form af flis. På den måde kan man passe hegnene på den enkelte ejendom, uden at det koster en masse ekstra. Ja, måske kan man endda lave en mindre indtjening på det, vurderer Mogens Krog. 

Han peger samtidig på, at der i dag mangler sammenhæng mellem den overordnede nationale planlægning på naturområdet og planlægningen ud til den enkelte landmand. Her kan kommunerne muligvis være det nødvendige bindeled. Derfor har man også inviteret en repræsentant fra Faaborg-Midtfyn Kommune, som kommer og fortæller om kommunernes syn på planlægningen i det åbne land i forhold til naturhensyn.

Den ene halvdel af mødet vil indeholde debatoplæg med forskellige vinkler på emnet landbrug og natur. Den anden halvdel er afsat til debat.

 

Læs også