L&F: Afgiftsomlægning skal værne om miljø og arbejdspladser

En pesticidafgiftsomlægning - uden det nødvendige faglige fundament - risikerer at føre til mindre dansk og mere udenlandsk frugt og grønt på hylderne, mener Landbrug & Fødevarer.

En omlægningen af  pesticidafgiften skal ikke hastes igennem, blot fordi længden af omlægningsproceduren nu kritiseres.

Det pointerer Niels Peter Nørring, der er direktør for Miljø og Energi hos Landbrug & Fødevarer. 

Onsdag lød der ellers kraftig kritik af, at omlægningen af pesticidafgiften, der blev bebudet i 2008, endnu engang er udsat. Både vandværkernes forening, Danva, og Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, kritiserede onsdag i Jyllands-Posten udskydelsen af afgiften, der nu ventes iværksat sidst på efteråret.

Ifølge kritikerne skader udsættelsen både drikkevandet, der udsættes for pesticidbelastning, og statskassen, der går glip af et trecifret millionbeløb årligt.

Ekstremt kompliceret
Men Niels Peter Nørring afviser kritikken og henviser til, at en omlægning af pesticidafgiften risikerer at rive tæppet væk under en række hjemlige producenter af frugt og grønt, hvis ikke aftalen funderes på et fagligt grundlag.

- En omlægning af afgiften er ekstremt kompliceret, fordi vi går fra at have en simpel afgift på midlernes værdi til en afgift på miljøbelastningen. Og rigtig mange avlere, der dyrker specialafgrøder på friland, er meget afhængige af at kunne bruge en række bekæmpelsesmidler. Derfor skal vi sikre os et solidt fagligt grundlag, når det bliver midlernes miljøbelastning, der afgør afgiftens størrelse, siger miljødirektøren.

Skal reducere miljøbelastning
Han understreger, at landbruget er med på, at omlægningen af pesticidafgiften skal reducere miljøbelastningen.

- Men samtidig skal omlægningen være skruet sådan sammen, at vi ikke får en udflagning af specialproduktion af frugt og grønt fra Danmark. Og det er der en reel fare for, hvis omlægningen hastes igennem - uden den nødvendige faglighed, vurderer Niels Peter Nørring.   

- Sker det, at produktionen herhjemme nedlægges, øges importen af udenlandske produkter. Og der har man ofte langt lempeligere pesticidregler end i Danmark, hvilket også spores i importerede varer. Øget import af frugt og grønt er derfor heller ikke i danske forbrugeres interesse, påpeger Niels Peter Nørring.

Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, kritiseres kraftigt af Bæredygtigt Landbrug for udtalelser i Jyllands-Posten onsdag, hvor hun vurderer, at udskydelsen af pesticidafgifterne har negativ betydning for miljøet.

- Hun nævner, skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse, at det (udskydelsen af afgiften, red.) betyder forurening af flere drikkevandsboringer.

- Men her taler hun mod bedre vidende, idet der ikke er påvist en eneste forurening af drikkevandsboringer på baggrund af de pesticider, landbruget anvender nu, siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Omfattende dokumentation
Han påpeger videre, at alle godkendte og dermed anvendte pesticider har været gennem en særdeles grundig og omfattende dokumentation, før de tages i anvendelse af blandt andet landbruget.

Bæredygtigt Landbrug henviser desuden til, at alle godkendte pesticider overvåges løbende af myndighederne i programmet »Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til grundvandet« (VAP), der blev vedtaget af Folketinget i 1998.

- Mette Gjerskov kender udmærket til dette program, som skal sikre, at der netop ikke sker udvaskning, fastslår Vagn Lundsteen, der på den baggrund er meget forundret over, at miljøordføreren står frem med påstande om, at pesticidafgiften har betydning for de danske drikkevandsboringer.

Mette Gjerskov, Socialdemokraternes miljøordfører, afviser over for Effektivt Landbrug helt Bæredygtigt Landbrugs kritik af, at der ikke skulle være påvist forurening af drikkevandsboringer med moderne pesticider, der anvendes i dag af landbruget.

- Det var dog langt ude, lyder det fra Gjerskov.

- Alene Roundup er fundet 19 gange i grundvandet. Og Roundup er i den grad noget, der anvendes særdeles hyppigt i moderne landbrug. Og det er på ingen måde et gammelt middel. Så Bæredygtigt Landbrugs påstand holder ikke en meter, konstaterer Mette Gjerskov.

Læs også