Se ukrudt og efterafgrøder på Bramstrup

Sæsonens erfaringer lægges til rette for deltagerne ved det årlige markvandring i forsøgmarkerne på Bramstrup, som FAF/DLG, Patriotisk Selskab og DLF-Trifolium står bag.

I modsætning til de fynske landmænd, der dyrker efter- og mellemafgrøder efter høst, kan man nu se de samme afgrøder i forsøgs- og demonstrationsparcellerne på Bramstrup.

Det sker, når Patriotisk Selskab, FAF/DLG og DLF-Trifolium tirsdag og onsdag aften i denne uge afholder sin traditionsrige markvandring på Bramstrup.

- Vi kan se tydelige sortsforskelle i olieræddike og i gul sennep. Planterne er forskellige i højde og drøjde. Under turen i marken og ved det efterfølgende temaarrangement vil vi forberede deltagerne på, hvilke forhold, de skal tage hensyn til i valget af efterafgrødeart og -sort, lyder det forud for arrangementet fra avlschef Erling Christoffersen, DLF-Trifolium, og chefkonsulent Erik Andkær Pedersen fra Patriotisk Selskab.

Stande i laden
- Vi håber som hidtil på at samle 400-500 deltagere over de to dage, siger chefkonsulent Erik Andkær Pedersen fra Patriotisk Selskab, der lover at der bliver nok at se på.

Udover standene i Bramstrups lade, hvor DLG’s underleverandører viser deres produkter, vil leverandørerne af landbrugskemi samt Lantmännen Cerella være til stede.

For at alle kan høre og deltage i de faglige diskussioner under gennemgangen i forsøgsmarken bliver deltagerne delt op i seks grupper, som på skift kommer rundt til seks stationer. Herefter vil der være mulighed for at deltage i to af de fire temaarrangementer, der gennemføres efter turen i marken.

Ukrudt i frømarken
Til nogen overraskelse for en del østjyder og sjællændere er der på Bramstrup en række flotte rapsmarker. Der bliver fokus på både ukrudtsbekæmpelse i raps og på svampebekæmpelse, der endnu ikke har generet vinterrapsparcellerne på Bramstrup.

- Vi vil også tage fat på de højaktuelle temaer som rækkeafstand, såtidspunkt og truslen fra glimmerbøsser, der nogle steder har været markant i år, lyder det fra Erik Andkær Pedersen, som derfor varsler moderate forventninger til høstudbyttet i vinterhvede.

Der vil være en række forsøgsparceller med frøafgrøder, hovedsagelig rajgræs og rødsvingel. I rødsvingel vises forskellige strategier for ukrudtsbekæmpelse.

Tidlig frøhøst
Allerede nu kan Erling Christoffersen også afsløre, at frøhøsten bliver tidlig i år. Ud fra blomstringen i forsøgsmarken på Bramstrup regner han med, at rødsvinglen her skal tærskes den 20. juli, og det er generelt for frøarterne, at de mange steder er en uge foran på grund af det varme vejr i april måned.

Udstillingen i Bramstrups lade er åben tirsdag og onsdag aften den 14. og 15. juni fra klokken 16.00, og herefter starter rundvisningen i forsøgsmarken præcis klokken 18.00. Aftenen slutter med et lille traktement.

Læs også