Omkring 3.000 tons færre solbær i år

Forårets tørke, men især nattefrost i begyndelsen af maj er årsag til, at årets høst af solbær bliver godt 30 procent mindre end i fjor, der med 10.000 tons var et normalt høstår.

Årets høst af danske solbær ventes at give et udbytte, der er godt 30 procent mindre end i fjor, der var et normalt høstår med cirka 10.000 plukkede bær.

Det skønner Svend Jensen, Danske Bær, i en foreløbig prognose. Andelsselskabet Danske Bær er med 115 avlere Danmarks største afsætningsorganisation for bær.

- Men det er ikke kun i Danmark, forårets tørkeperiode og især tre døgn med nattefrost midt i buskenes blomstringstid i begyndelsen af maj, solbærrene har lidt skade, fortæller Svend Jensen og føjer til, at det især var fynske og sønderjyske plantager, der her i landet blev ramt af frostskader.

- Det er overalt i Europa, vejrgudernes måde at arte sig på går ud over årets solbærhøst. Det gælder således også i Polen, der normalt tegner sig for 70 procent af den samlede solbærhøst i Europa, fortsætter han.

Den samlede europæiske solbærhøst løb i fjor op i 166.000 tons. I år skønnes høsten at blive mellem 98 og 100.000 tons. Og selv om det først om cirka halvanden måned med sikkerhed kan konstateres, hvor hårdt ramt årets solbærhøst er, tror Svend Jensen ikke, at prognosen ændrer sig markant.

Prisstigning på 100 procent
Men de færre tons solbær får sandsynligvis kiloprisen til at stige markant.

- Holder den første prognose stik, indikerer det en prisstigning på omkring 100 procent i forhold til fjor, hvor afregningsprisen var mellem 3,10 og 3,20 kroner pr. kilo, oplyser Danske Bærs førstemand, og henviser til erfaringer fra en tilsvarende solbærhøst i 2007.

- For fire år siden, da dårligt vejr også resulterede i en europæisk høst af solbær på omkring 30 procent under normalen, blev afregningsprisen mellem seks og syv kroner pr. kilo.  Og det er på den baggrund, min indikation skal ses, siger Svend Jensen og understreger, at det kun er årets høst af solbær, der lider så voldsomt under forårets frost og tørke.

Middel til god høst
De foreløbige prognoser for andre danske bær tyder på et år med en middel til god høst.

- Årets høst af stikkelsbær, der er den absolut mindste bærtype på det danske marked, ventes at blive 150 tons, og tegner til at blive middel til god. Den samme karakter gælder for ribs, som der dog i år bliver færre af end i fjor, da flere avlere på grund af sidste års lave priser har indskrænket deres arealer, siger Svend Jensen, som anslår årets høst af ribs til omkring 800 tons.

Danske Bær skønner endvidere, at også årets høst af surkirsebær bliver middel til god. Men sikkert er det, at tonnagen bliver reduceret.

- På grund af de sidste to års høst under middel og lave afregningspriser har danske avlere reduceret det samlede areal med surkirsebær med omkring 17 procent. Og det kan naturligvis mærkes på mængden, lyder det fra Svend Jensen, der skønner, at årets høst bliver omkring 3.500 tons.

Sporbarhed og »rene« bær
Danske Bær oplever i øvrigt en stadig stigende opmærksomhed og efterspørgsel fra indkøbere, når det gælder »rene« bær og produkters sporbarhed.

- Når vi snakker »rene« bær, handler det naturligvis om avleres brug af pesticider. Men når det gælder Danske Bærs avlerkreds. er vi ikke så lidt stolte af, at den danske kontrol viser, at vores bær ligger endda meget langt over den europæiske grænseværdi, siger Svend Jensen, der kalder den danske miljøpolitik for stram, men god.

- I Danske Bær har vi de seneste par år undersøgt og rådgivet i brugen af pesticider. Målet har været og er fortsat at sikre kvalitet og udbytte i produktionen ved korrekt anvendelse af pesticider, og samtidig kunne tilbyde vore bær som »rene« produkter. Og den indsats er over al forventning lykkedes.

- Vi er samtidig i den situation, at flere og flere af vore avlere bliver certificeret i GlobalGab, der er et europæisk sikkerhedssystem. I fjor startede vi processen med tre avlere, og i år stiger tallet til otte. Så også på det område bevæger Danske Bærs avlere sig hastigt i den rigtige retning, lyder det fra en tilfreds Svend Jensen.

 

(3) 49-23-fy

(2) 50-23-fy

Læs også