Randzonechok i Sønderjylland

Sønderjyske landmænd står til at tabe op mod 10.000 kroner pr. hektar randzone, hvis regeringens lovforslag om randzoner bliver en realitet, siger landboformanden Jørgen Popp Petersen. Han håber, at politikerne i sidste øjeblik ændrer lovforslaget, der netop nu er til behandling i Folketinget.

Om blot tre uger kan regeringens lovforslag om randzoner på op til 10 meter på 50.000 hektar langs vandløb, osv., være vedtaget i Folketinget.

Men det må ikke ske, mener Jørgen Popp Petersen, formand for Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig (LHN) i Tinglev. Her på falderebet advarer han om de konsekvenser, lovforslaget får for sønderjyske landmænd.

- Vi har belæg for tab på op til 10.000 kroner pr. hektar randzone for landbruget i Sønderjylland. Dette skal ses i forhold til et kompensationsbeløb på cirka 2.600 kroner pr. hektar, som har været nævnt i debatten om randzoneloven. Det kan vi ikke leve med. Dels fordi kompensationen er alt for lille, dels fordi en generel kompensation virker meget forskelligt og dermed uretfærdigt, understreger Jørgen Popp Petersen.

Årsagen til, at de sønderjyske landmænd risikerer så store økonomiske tab, er blandt andet ifølge LHN, at forpagtningsafgifterne i Sønderjylland er blandt de højeste i landet med niveauer på op til 7.000 kroner pr. hektar. Det skyldes en høj husdyrintensitet i området, en høj andel af økologer og en stor biomasseproduktion til tyske biogasanlæg.

- Syd for grænsen skal man give 1.000 euro for at få fat i jord. Det smitter af på det sønderjyske område, forklarer Jørgen Popp Petersen.

VK-regeringen har et snævert flertal for sit lovforslag, idet Dansk Folkeparti og Kristendemokraternes Per Ørum stemmer for. Forslaget mangler endnu at blive andenbehandlet i Folketinget den 24. maj og tredjebehandlet den 26. maj, inden det kan vedtages.

Læs meget mere i dagens trykte udgave af Effektivt Landbrug

Læs også