Vandplaner udløser millionregning

Fejlregistreringer i det kortmateriale, der danner grundlag for den aktuelle vandplan-høringsfase, der slutter 6. april, er et betydeligt problem. Det vurderer miljøkonsulent Maja Folmer-Petersen, Syd- Østsjællands Landboforening.

Nogle lodsejere i Syd- og Østsjælland står til en millionregning for de vandplaner, der er i høring frem til og med den 6. april.

Det viser beregninger, som Syd- og Østsjællands Landboforening har foretaget for en række af de bedrifter, der vil blive hårdest ramt økonomisk af vandplanerne.

- Når vi går ind og regner på de økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand og hans bedrift, har vi i flere tilfælde rundet en million kroner. Og i de høringssvar, vi har udarbejdet i samarbejde med landmændene, har vi naturligvis redegjort for vore beregninger, forklarer Maja Folmer-Petersen, der er miljøkonsulent i Syd- og Østsjællands Landboforening.

Alle omkostninger
Miljøkonsulenten tilføjer, at man i beregningerne har forsøgt at indregne alle de omkostninger, det enkelte projekt vil have på konkret bedriftsniveau på de berørte landbrug.

Det betyder, at man f.eks. har indregnet, at landmanden skal afskrive landbrugsjord til det vandløb, der er udpeget i vandplanerne og som skal etableres ved opgravning på landmandens marker. Herudover kommer forventet 10 meter bræmme omkring vandløbet.

Derudover vil der - forskelligt fra bedrift til bedrift - være arealer, der som følge af vandplanerne vil blive klemt inde og være for små til dyrkning. Disse må derfor tages ud af drift.

- Lægger man hertil prisen for tilkøb af harmonijord - som skal erstatte de tabte dyrkningsarealer - og indregner man en forventelig ejendomsværdiforringelse, viser vore beregninger, at vandplanerne løber op omkring eller over en million kroner for mere end hver fjerde landmænd i de omkring 20 høringssvar, jeg har været med til at lave indtil nu, forklarer Maja Folmer-Petersen.  

Kan beregnes anderledes
Miljøkonsulenten tilføjer, at beregningerne principielt set kan laves på flere måder. Man kan eksempelvis vælge at fratrække en mulig økonomisk kompensation i beregningerne for, hvor meget vandplanerne koster den enkelte landmand. Her tænkes bl.a. på tilskud til bræmmer, men et evt. beløb til dette kendes endnu ikke. 

I vandsager, der ifølge landboforeningens beregninger forventes at koste en landmand cirka en million kroner, vil der teoretisk kunne fratrækkes 200.000-300.000 kroner, vurderer miljøkonsulenten.

- Problemet er imidlertid, at man f.eks. taler om, at der kan komme landdistriktsmidler fra EU i spil som kompensation. Men her vil der så blive tale om en årlig kompensation gennem en landdistriktsordning, som ikke er permanent.

- Derfor mener vi, det er mere reelt at regne med en engangsomkostning for den enkelte lodsejer. Og derfor har vi lavet vore beregninger som et engangsbeløb, forklarer Maja Folmer-Petersen.

Mange fejlregistreringer
Hun understreger samtidig, at det kortmateriale, der danner baggrund for den høringsfase, der afsluttes her den 6. april, er behæftet med så mange fejl, at det udgør et betydeligt problem.

- Fejlene i kortene betyder, at vi reelt ikke ved, hvad vi har med at gøre. Er stregerne på kortet slået forkert, reagerer en landmand måske ikke, fordi han vurderer, at udpegningen af et vandløb ikke vedrører ham i praksis. Og gør han ikke indsigelse, og flytter myndighederne så efterfølgende stregen på kortet derhen, hvor vandløbet i praksis befinder sig, hvad så? Hvordan vil man tackle det i praksis?

- Det ved vi ikke, og det giver stor usikkerhed. Vores opfordring er derfor, at alle, der på den ene eller anden måde er berørt af vandplanerne, gør indsigelse. Og man skal meget gerne indsende materiale, hvor der er noget økonomi og/eller praktiske samt biologiske forhold, der taler imod, slutter Maja Folmer-Petersen.

Læs også