Ålegræs kasseret som N-værktøj

Fødevareministeren har kasseret måleværktøjer til kvælstofreduktion. De omdiskuterede 10.000 ton kvælstof ud af i alt 19.000 ton skal stadig findes og reduceres, men tidspunkt og metode er indtil videre uvist, fremgik det på møde i Aalborg går.

Fødevareminister Henrik Høegh (V) havde godt nyt med til de urolige planteavlere, der var mødt op til årsmøde i Agri Nord planteavl i Skalborggårdhallen ved Ålborg i går. Emnet for ministeren var Grøn Vækst og vandplanerne.

Det samlede krav om kvælstofreduktion på 19.000 ton fastholdes, men ud af den samlede reduktion kan det nu få længere udsigter at få fundet den sidste reduktion på 10.000 ton.

- De sidste 10.000 ton skal findes. Det er det politiske billede, som det ser ud lige nu, Men vi har kasseret måden, som de skal findes på. Der skal desuden findes nye måleværktøjer og nye løsninger, lød det fra fødevareministeren, og han nævnte blandt andet, at metoden med ålegræs, som indikator for udledning af kvælstof, er kasseret. 

Kompensationer
Generelt var det en oplagt minister, som mødte landmænd fra Limfjordsoplandet, hvor landbruget bliver særligt hårdt ramt af vandplanerne.

Landbruget skal i Grøn Vækst reducere den samlede kvælstofudledning med 19.000 ton, hvilket svarer til omkring en tredjedel af den nuværende samlede kvælstofudledning på omkring 60.000 ton.

- I Limfjordsoplandet skal man visse steder reducere udledningen med op til 70 procent, da jordene her er særligt følsomme, fremgik det af chefkonsulent Leif Knudsens fremlæggelse.

Ministeren gjorde det klart, at der vil blive kompenseret overfor de ramte landmænd.

 - Der vil ikke blive ændret i et eneste vandløbsregulativ i kommunerne uden, at det har været forbi os i ministeriet. Samtidig skal det klarlægges, hvad det vil koste, og der vil blive betalt kompensation til landmanden, forsikrede ministeren.

- Generelt er det vigtigt, at vi sætter fokus på, hvor vi får mest miljø for pengene, fortsatte han.  

Stop frustrationerne
Henrik Høegh opfordrede til at dæmpe frustrationerne over vandplanerne og Grøn Vækst.

- Fra nogle dele af landbruget vil man gerne skabe voldsomme frustrationer. Det er der ingen grund til. Nu skal vi have fundet nye løsninger og nye måleværktøjer. Og først, når det er på plads, vil vi tage stilling til en egentlig tidsplan for reduktionen af de 10.000 ton, sagde ministeren.

Reduceringen af de første 9.000 ton er som udgangspunkt fastlagt til 2015.

Randzoner
Et andet element i Grøn Vækst er kravet om 10 meters randzoner.

På mødet gjorde chefkonsulent Leif Knudsen desuden rede for, at kravet om 10 meters randzoner vil betyde, at i alt 50.000 hektar landbrugsjord vil blive taget ud af drift.

Også her forsøgte fødevareminister Henrik Høegh at dæmpe de tydeligt frustrerede nordjyske planteavlere.

- Der bliver ikke tale randzoner ved de mange åbne grøfter på landbrugsjord, og derudover er der lagt op til, at maksimum fem procent af landbrugsjorden på en bedrift kan blive berørt af kravene om randzoner, lød det fra ministeren.

Læs også