Smitte: Svin er mindre farlige end hospitalet

Man kan undre sig over, at overlæge Hans Jørgen Kolmos ikke også finder anledning til at advare kraftigt mod udlandsrejser og kontakt til hospitalspersonale, lyder det fra svineproducenternes formand.

»Man kunne lige så godt mene: Hold dig langt væk fra hospitalspersonale«

Sådan skriver Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter, i en kommentar.

Formanden henviser til udtalelser fra overlæge ved Odense Universitetshospital, Hans Jørgen Kolmos, der for nylig har advaret befolkningen imod tage imod danske svineproducenters invitation til at komme på besøg i en svinestald og se den uredigerede virkelighed.

Advarslen skyldes, at man ifølge overlægen risikerer at blive smittet med den multiresistente bakterie MRSA fra grisene.

- Man kan blive smittet ved at røre ved grisene, men også ved at røre ved overflader eller ved at indånde støvet. Specielt folk, der arbejder med syge eller gamle, skal tænke sig om, da de kan smitte videre, sagde Hans Jørgen Kolmos i en radioudsendelse på DR.

Henrik Mortensen påpeger, at advarslen bør ses i lyset af myndighedernes overvågning af resistensudviklingen i Danmark, hvilket hvert år publiceres i den såkaldte Danmap-rapport.

Større udfordring
»I 2009 var antallet af nye tilfælde af MRSA på samme niveau som i 2008. 19 procent af tilfældene var erhvervet i udlandet, 7 procent på hospitaler, 10 procent af tilfældene blev fundet hos personer med hospitals-/plejehjemskontakt, mens 61 procent tilfælde var samfundserhvervede. Tres procent havde en infektion på diagnosetidspunktet. Tendensen siden 2006, at hovedparten af tilfældene erhverves i samfundet, er således fortsat, mens antallet af hospitalserhvervede tilfælde er uændret...... Bekæmpelsen af MRSA på hospitalerne er således effektiv, mens forekomst af samfundserhvervet MRSA udgør en stadig større udfordring«, står der i den seneste Danmap-rapport.

- På baggrund af disse tal, kan man undre sig over, at overlægen ikke også finder anledning til at advare kraftigt mod udlandsrejser og kontakt til hospitalspersonale, lyder det fra svineproducenternes formand.

Han fremhæver, at Danske Svineproducenter i forbindelse med projekt Åben Stald har været i kontakt med en række eksperter på området, som alle har tilkendegivet, at risikoen ved at tage på gårdbesøg er meget lille.

Perspektiv
Henrik Mortensen henviser blandt andet til udtalelser fra overlæge og områdechef for Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne ved Statens Serum Institut, Robert Skov, til Århus Stiftstidende om, at han ikke ville være nervøs ved at sende børn ind i stalde, hvor der måske er MRSA-bakterier.

- Nej, det er jeg ikke. Jeg ville ikke være nervøs for at lade mine egne børn besøge en af de åbne stalde. Det er efter min mening farligere at færdes i trafikken end at besøge en svinestald, siger Robert Skov.

- Fuldstændig i tråd med anbefalinger fra blandt andet embedslægerne skal alle besøgende iføre sig overtræksdragter, ligesom de også skal vaske hænder både før og efter besøget, påpeger formanden.

Han oplyser, at også EU’s kontor for fødevaresikkerhed, EFSA, overvåger udviklingen af MRSA i svinebesætninger nøje.

Positive
- Her viser de seneste resultater, at danske besætninger – ligesom også dansk svinekød – er i en klasse over de fleste andre, påpeger Henrik Mortensen.

Henrik Mortensen oplyser, at foreningen har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra besøgende, der allerede har taget imod tilbuddet om at besøge en moderne svinebedrift.

Oversigten over tilmeldte svineproducenter findes på Danske Svineproducenters hjemmeside.

 

Læs også