- Helt horribelt med gebyr på klager til Miljøklagenævnet

Grønne organisationer raser over, at regeringen har sat et gebyr på 3.000 kroner for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

- Jeg ser det nærmest som en krigserklæring. Det er en helt unødig optrapning.

Sådan siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening efter regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i finanslovsaftalen for 2011 har besluttet, at det for organisationer fremover skal koste 3.000 kroner hver gang de klager til Natur- og Miljøklagenævnet, over for eksempel landmænds husdyrgodkendelser.

Hermed får Natur- og Miljøklagenævnet i højere grad mulighed for at rette fokus på de væsentligste sager, hedder det i teksten til finanslovsaftalen for 2011. Den begrundelse giver Ella Maria Bisschop-Larsen ikke meget for.

- Hvis det var velbegrundet, så kunne jeg forstå det, men vi klager ikke ubegrundet. Det kan vi dokumentere. Det man glemmer, når man snakker om, at borgerne har en mulighed for at klage, det er, at det får en præventiv virkning. Så retter myndighederne ind, når de ser de taber igen og igen, lyder det for præsidenten i naturfredningsforeningen.

Færre sager
Hos Økologisk Råd, der også står for en stor del af klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet, er der også opstandelse over udsigten til at skulle lægge 3.000 kroner i gebyr, hver gang de indbringer en sag for nævnet.

- Vi synes, at det er helt horribelt. Havde gebyret været der i år, ville det for eksempel have betydet, at vi skulle have deponeret over en million kroner, fordi vi i øjeblikket har lidt over 400 sager liggende derinde, siger Hans Nielsen, landbrugsfaglig medarbejder i Økologisk Råd.

Han mener, at organisationer som Økologisk Råd varetager en vigtig samfundsopgave.

- Vi er de eneste, der kontrollerer om kommunerne overholder loven. Der er jo ikke nogen i staten, der går kommunernes afgørelser igennem, siger Hans Nielsen.

Læs også