Dyrskuet hænger ikke sammen med moderne landbrug

Formanden for Bornholms Landbrug Lars-Ole Hjort-Larsen fortalte på et velbesøgt bornholmsk dyrskue, at landbruget har været for længe om at fortælle om moderne driftsformer.

I sidste weekenden nåede 14.500 mennesker at lægge vejen forbi Bornholms Landbrugs Dyrskue. Det er 700 flere end sidste år, og i sin åbningstale om fredagen udnyttede formanden for det bornholmske landbrug fremmødet til et par betragtninger over dyrskuets rolle i samfundet.

- Hvordan harmonerer hele dyrskueånden så med et nutidigt landbrug vil mange nok spørge. Helt problemfrit. Dyrskuet er så alsidigt, så favnende, så folkeligt, at det for længst har fået sin egen stil, som er helt uafhængig af, om det er den ene eller anden slags landbrug, der drives. Dyrskuet er nemlig noget i sig selv – samlende for by og for land, sagde formanden før han bekendtgjorde, at mange ting har rykket sig i landbruget, siden det første bornholmske dyrskue blev afholdt for 156 år siden.

- Det nutidige landbrug er blevet »voksent«. Kortene er lagt på bordet, vi fortæller i anden sammenhæng om og viser frem, hvordan et moderne landbrug tager sig ud nu.  Vi lader ikke som om, vi driver  landbrug som på farfars tid. De løbende forandringer var vi for længe om at få fortalt om, det var ikke særligt klogt gjort, men glem den fejl, se fremad, sagde formanden og understregede efterfølgende, at det moderne landbrug er på lige fod med det øvrige bornholmske erhvervsliv.

Mangler reel erhvervspolitik
Formandens talestrøm stoppede dog ikke ved åbningstalen. Dagen efter, lørdag, var det atter tid til at stille sig på talerstolen. Denne gang til den traditionelle dyrskuefrokost, hvor tonen er lidt mere markant.

- Det er mange år siden, at det bornholmske landbrug gav sig selv en mere udadvendt rolle, at man opfattede det at indgå aktivt i et ikke særlig stort øsamfund som en ret, men også som en pligt. Set med landbrugsøjne var det lykkeligt, at vores to store partier fandt sammen efter kommunalvalget. Det er præcist, hvad Bornholm har brug for, og der er nok at tage fat på i den givne økonomiske situation samt efter snart adskillige år med en ringe politisk ledelse, indledte han.

Med det på plads opfordrede han politikerne på Bornholm til at lave en reel erhvervspolitik. Grønne og gode intentioner er fint, men det er ikke det, der giver indtjening, understregede formanden.

- Selv venter jeg spændt på jeres udspil til en reel bornholmsk erhvervspolitik. Ikke noget med fem el-biler eller for den sags skyld Bright Green Island. Begge dele giver os næppe meget smør på brødet, men lad intentionen leve – foreløbigt. Vi må have et udspil fra kompetent politisk hold om, hvad Bornholm skal leve af i fremtiden. Efterfølgende tager vi en en seriøs debat om, hvad der er realistisk, hvad det kræver af investeringer, hvilke rammevilkår vi kan tilbyde virksomhederne, hvordan vi kan lette de vilkår yderligere, sagde Lars-Ole Hjort-Larsen.

Læs også