Tican går nye veje

Ny afregning, debat om organisation og ekspansion i udlandet. Det er visioner for Tican.

Tican, andelsslagteriet med hovedsæde i Thisted, slagter 34.000 grise om ugen. Det er hovedsageligt andelshavernes grise, der slagtes. Men fra 2009 er der også købt grise på det frie marked for at få grise nok til slagtekæden. Det er nyt for slagteriet i Thisted, at der ikke er grise nok fra andelshavere.

Bestyrelsen for Tican har udstukket en ramme for den pris, slagteriet kan betale for de såkaldt frie grise.

- Den prisramme er sammenlignelig med, hvad en andelshaver kan opnå, og det har ikke været vanskeligt at tiltrække nok grise til den pris, fortæller Ticans administrerende direktør Ove Thejls.

Slagteriet køber mellem 500 og 4000 grise om ugen.

Nyt afregningssystem
Andelshaverne har fået en ny afregningsmodel. Den nye model animerer andelshaverne til at levere sunde grise i den optimale vægtklasse. Det belønnes de for gennem afregningssystemet. Det har andelshaverne været så gode til, at den samlede pris for grisene har været højere end Tican havde forventet.

- Der har i den forløbne periode været større tillæg og færre fradrag end forventet, da vi introducerede det nye afregningssystem. Det er som udgangspunkt rigtig positivt, men det går ud over vores konkurrencedygtighed på længere sigt, hvis vi betaler mere end markedsprisen. Derfor må vi justere på vores afregning nu, siger direktøren.

Det han kan regulere for i afregningsmetoden er blandt andet kødprocenten, vægtgrænserne og beløbet, der udbetales for at ramme for den optimale vægt.

Manglende gennemsigtighed
Tican er ikke det eneste slagteri, der har ændret afregningssystem overfor landmanden. Også Danish Crown har ændret sit system, så det tilgodeser en ændret adfærd hos landmanden, således det blandt andet giver fulde vognlæs til slagteriet.

Det giver bedre logistik. Mange af de private slagterier, der afregner i forhold til andelsslagteriernes notering, indgår separate aftaler med deres leverandører. Det giver meget uigennemskuelige prisforhold i hele branchen.

- I andelssystemet er det nødvendigt, at vi har nogle principper, hvorefter der afregnes. De principper skal være klare, understreger Ove Thejls, der medgiver, at de ændrede afregningsprincipper har givet en meget stor uigennemskuelighed, når andelshaverne skal sammenligne deres afregning.

- Der er jo tale om en differentieret afregning, og når man ikke ved, hvad gennemsnitsprisen er, så det er for den enkelte landmand uhyre vanskeligt at sammenligne sin afregning med andres, siger andelsdirektøren, der kan glæde sig over at Ticans afregningspris tilgodeser slagteriets logistik, høj kødkvalitet og sundhed.

Disse forhold kommer så også andelshaverne til gode.

- Tican vil altid gerne betale den højeste pris for de bedste grise, smiler han.

Lige nu er den danske notering godt med.

- At vi kan ligge foran i foråret er rigtig godt, understreger Ove Thejls, men han er klar over, at det for en stor del skyldes valutakurserne.

- Det er rigtig godt for Danmark, at vi kan eksportere til nogle af de markeder, der i øjeblikket indbringer den højeste pris, siger han.

Udlands-udfordringer
Fremtidsudsigterne i Danmark er svære, erkender direktøren, også derfor skal fremtidsdebatten for selskabet starte nu. Lige nu går det godt, men rammevikårene for slagtesvin er så meget bedre i Tyskland, at det kan blive en alvorlig udfordring for de danske slagtesvin og dermed den danske slagterisektor.

Meget af fremtidens vækst vil foregå andre steder, mener Ove Thejls, og Tican er da også allerede engageret i UK, Polen og Tyskland, ligesom man har kontor i Kina.

Udfordringerne er mange: der er pres på konkurrenceevnen blandt andet på grund af de høje danske omkostninger, der er et vigende råvaremarked i Danmark og ikke mange vækstmuligheder.

Derfor skal der fokus på at skaffe merværdi for varerne. Omkostningskonkurrencen har danskerne tabt for år tilbage, understreger direktøren.

En af de næste store udfordringer er at sikre råvaregrundlaget, inden det forsvinder helt til udlandet.

 

 

Læs også