Foderomkostninger stiger

Gevinst på stigende afregningspriser bliver i nogen grad ædt op af stigende foderomkostninger, mener handelsrådgiver.

Udsigten til stigende afregningspriser, som beskrevet på forsiden, har en bagside. For der er også udsigt til stigende foderomkostninger i Danmark, som ikke alene kan begrundes i øgede omkostninger for foderstofselskaberne, mener John Jensen.

- Der er lagt i kakkelovnen til, at foderfabrikkerne vil tjene nogle flere penge, sagde handelsrådgiveren på et markedsmøde i Sorø i forgårs, og tilføjede:

- Der er reelt kun to udbydere af foder i Danmark, eftersom foderstofselskabet ATR kun har kapacitet til at betjene sine egne kunder. Resten af foderstofselskaberne skal have råvarer ind via enten DLG eller DLA.

I tørre tal stiger fabriks-, omstillings- og leveringsomkostningerne på foderet fra et niveau på 19-22 kroner pr. 100 kilo i 2009 til 23-30 kroner i 2011, vurderer John Jensen.

Kornbytte med foder og lagerleje koster for 2011 op til 6,5 kroner pr. 100 kilo, mens de samlede ekstraomkostninger kan løbe helt op i 14,50 kroner pr. 100 kilo.

Svinefoder
Inden for de seneste 14 dage har John Jensen registreret følgende priser på reelle handler med svinefoder: 1,45 kroner pr. FEsv på diegivningsfoder, 1,27 på drægtighedsfoder, 1,89 på smågrisefoder (9-30 kilo) og 1,40 kroner pr. FEsv på slagtesvinefoder.

John Jensen antydede kraftigt, at der er mangel på konkurrence på fodermarkedet i Danmark.

- Det er vigtigt, når I handler, at få isoleret transportomkostninger og øvrige udgifter. Forlang at se beregningerne, og få en Hamburg-pris fra en uafhængig tredjemand.

Ifølge handelsrådgiveren skal man ikke forvente, at ATR, der kommer på banen til næste år med sin egen foderfabrik i Danmark, vil lægge sig 15 kroner pr. 100 kilo under de andre selskaber.

- Det er jo ikke nogen velgørenhedsforening, lød det tørt fra John Jensen, der også fortalte, at når tyske firmaer kontaktes for bestilling af soja, så kommer der en mail tilbage, at de af politiske årsager ikke kan give priser i Danmark.

Grundlæggende var handelsrådgiverens råd til landmændene at tegne kontrakt på korndelen til februar og eventuelt længere frem, men holde sojadelen åben.

Ifølge John Jensen får landmændene, hvis afregningspriserne stiger som forventet det næste års tid, en »enestående chance« for at samle likvider sammen og afdrage gæld. Men han advarer samtidig om, at udviklingen i den globale verdensøkonomi kan smadre de gode afregningspriser på sigt, især på svinekødet.

- Brug nu pengene i år og i 2011 på at nedbringe gælden og skabe rammer i jeres virksomhed, der gør, at I kan klare den næste nedtur i afregningspriserne, som efter min vurdering kan blive særlig slem for svineproducenterne, sagde han på markedsmødet i onsdags.

Han advarede mod at tro, at den økonomiske krise lakker mod enden, og vurderede, at den vil slå igennem på afregningspriserne på sigt.

Læs også