Danske avlssvin er stadig billigere i USA og Brasilien end i Danmark

USA's og Brasiliens fritagelse for genafgifter har nu fået Danske Svineproducenter til at indberette sagen for Konkurencestyrelsen.

- Vi sponserer vore konkurrenter i Brasilien og USA med over 80 millioner kroner, tordnede tidligere formand for Danske Svineproducenter, Torben Poulsen, ved foreningens seneste generalforsamling i januar i år.

Han henviser til de genafgifter, som blev indført i 2006, og stadig ikke betales af blandt andet USA og Brasilien, hvilket man hos Danske Svineproducenter mener, burde være tilfældet.

Danske Svineproducenter anslår, at så fremt amerikanerne havde betalt samme genafgifter som alle andre, så ville det have indbragt et provenu på 66 millioner kroner.

Ifølge Danske Svineproducenter har de officielle meldinger fra Dansk Svineproduktion og DanAvl været, at afgifterne ellers skulle være ens over hele linjen, men det viser sig alligevel ikke at være tilfældet, så derfor har foreningen arbejdet på højtryk for at få aftalerne ændret.

- Alle svineproducenter i Danmark ejer DanAvl, og vi bør derfor aldrig kunne komme til at betale mere for genetikken end vore konkurrenter, pointerer Torben Poulsen, der sidder som en af de tre Danske Svineproducenters repræsentanter i bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Indberetning for Konkurencestyrelsen
På foreningens seneste generalforsamling oplyste Torben Poulsen, at han godt ved, det er en svær opgave på grund af meget lange opsigelsesvarsler i de gamle aftaler, men at man vil gøre, hvad man kan. Som sagt, så gjort.

Senest har foreningen oplyst til Effektivt Landbrug, at man nu (tirsdag den 9. marts, red.) har indbragt sagen for Konkurencestyrelsen.

Klagen går blandt andet på, at Dansk Svineproduktion ikke har fulgt konkurrencestyrelsens afgørelse om, at man i løbet af to måneder skulle have rettet gamle aftaler, så alle blev behandlet ens, men valgte at lade nogle gamle aftaler om fritagelse for at betale avlsafgift på en tysk opformeringsbesætning og nogle udenlandske besætninger med kernestyring fortsætte. Ydermere har man også ladet fritagelsen gælde genafgifterne.

Og det på trods af, at konkurencestyrelsen i december 2006 slog fast, at alle afsættere af Danavl-gener skal opkræve ens genafgifter, og styrelsen gav dengang en frist på to måneder til at få alle afgifter rettet ind efter nyt niveau.

Alt for lang line
- Det er Danske Svineproducenters opfattelse at særbehandlingen skulle være stoppet senest to måneder efter Konkurrencestyrelsens afgørelse. Derudover skal aftalerne med Brasilien og USA stoppes eller forbedres så hurtigt som muligt, og senest med udløbet af det nuværende tilsagn, siger Hans Aarestrup, direktør for Danske Svineproducenter

- At SEA (nu DanBred International (DBI), red.) i 2003 laver en aftale med USA som man tidligst kan komme ud af i 2017, er SEA’s problem. Omsætteraftalen, som de har med Dansk Svineproduktion har 12 måneders opsigelse, og det er så længe, de kan være sikre på at kunne opfylde deres forpligtelser med hensyn til levering af genetik, udtaler Hans Aarestrup.

Det er Danske Svineproducenters opfattelse, at der ikke er belæg for at opretholde nogen undtagelse, men at det tværtimod bør påpeges overfor Dansk Svineproduktion, at der ikke må ske særbehandling af SEA og Breeders of Denmark, påpeger danske svineproducenters overfor Konkurrencestyrelsen.

Når Danske Svineproducenter har valgt at interessere sig for sagen, så skyldes det, at »provenuet (fra genafgifterne, red.) går i DSP's »kasse« med henblik på, at blive brugt til fælles glæde for de danske svineproducenter«, lyder det i brevet.

Læs også